İngilizce Araba Satın Alma

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Alışveriş
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 oy, ortalama: 3,00 en çok 5)
Loading...

Buying A Car – Araba Satın Alma (ingilizce diyalog)

 

Customer: Good morning.
– Günaydın.

Dealer: Good morning, sir. May I help you?
– Günaydın efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim?

C: I want to buy a new car.
– Araba satın almak istiyorum.

D: Do you have anything special in mind?
– Düşündüğünüz herhangi özel bir şey var mı?

C: It shouldn’t be either an expensive car or a big one.
– Araba çok pahalı ve çok büyük olmamalı.

D: I see. What about a Honda? It’s a good and rather inexpensive car. One of these cars is to the right of you.
– Anladım. Honda’yı düşünür müsünüz? İyi ve pahalı olmayan bir arabadır. Sağ tarafınızda bu arabalardan biri var.

C: How much is it?
– Fiyatı kaç paradır?

D: 6900 dollars.
– 6900 dolardır.

Araba Satın Alma İngilizce

C: I’ve got a large family. Therefore I’m looking for a mid-sized car.
– Ailem kalabalıktır. Bu nedenle orta büyülükte bir araba arıyorum.

D: If you are interested in a family car, the new Oldsmobile Delta 88 would be a good buy.
– Aile arabası bakıyorsanız

buy-kamagra-oral-jellies.com

, Oldsmobile Delta 88 size uygun olabilir.

C: May I see it?
– Görebilir miyim?

D: It’s right this way. It’s a very popular model. Let’s take a look. Here we are. This car will get you an excellent gas mileage. Do you like the color?
– Buradan lütfen. Bu çok tutulan bir modeldir. Gelin bakalım. İşte geldik. Bu araba size iyi bir benzin tasarrufu sağlayacaktır. Rengini beğendiniz mi?

C: Yes, dark blue is my favorite color. What special features does the car have?
– Evet. Koyu mavi sevdiğim bir renktir. Araba hangi başka özelliklere sahiptir?

D: It has air conditioning, vinyl seat seat covers, and a radio.
– Klimalıdır, koltuk kılıfları vinil kaplamadır ve radyosu vardır.

C: Is it economical to run?
– Ekonomik bir sürüş mü sağlar?

D: Absolutely. It uses lighter material in the body, and it has a new type of carburetor. Therefor your gas consumption will be cut down. Will you take a test drive to see how the car runs?
– Kesinlikle. Gövdesinde hafif malzeme kullanılmıştır ve yeni bir karbüratör türü vardır. Bunlar sizin benzin tüketiminizi en aza indirir. Arabanın nasıl çalıştığını görmek için bir test sürüşü yapacak mısınız?

C: Okay.
– Tamam.

(They get in, and the customer starts driving)
(Arabaya bnerler ve müşteri arabayı kullanır.)

Several minutes later.
Birkaç dakika sonra.

C: I like the car. It’s comfortable. The steering and the brakes work well. What about a trade-in?
– Ben arabayı beğendim. Rahattır. Direksiyon ve frenleri iyi çalışıyor. Takas yapabilir miyim?

D: I can estimate your old car. If you wish, I can ask my assistant to drive it around the block. He could check out your car. He’ll tell me what he about a trade-in.
– Eski arabanıza para sayabilirim. İsterseniz yardımcıma onu blok çevresinde kullanmasını rica edeyim. O arabanızı kontrolden geçirir. Sonra bana takas konusunda bilgi verir.

C: All right. Thereare the keys. My car is only four years old . I’ve not been in a single accident. I’ve taken good care of the car.
– Tamam. İşte anahtarlar. Arabam sadece 4 yaşındadır. Onunla hiç kaza yapmadım. Arabama iyi baktım.

D: Well, Let’s go back to my office.
– Tamam, ofise gidelim.

C: Let’s see what kind of deal I can expect. My decision depends on the price and the trade-in. As soon as you can give me your ultimate price, I’ll talk it over with my family. I definitely need a new car.
– Teklifinizi görelim. Kararım fiyata ve takaş şartlarına bağlıdır. Bana son fiyatı bildirirseniz ailemle konuşacağım. Kesinlikle yeni bir arabaya ihtiyacım var.

Benzin İstasyonunda Geçen Diyaloglar İngilizce

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Seyahat
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 oy, ortalama: 4,00 en çok 5)
Loading...

At The Gas Station – Benzin İstasyonunda Diyaloglar

(ingilizce diyaloglar)

 

Attendant: What can I do for you?
– Size nasıl yardımcı olabilirim?

Levent Serdar: Fill it up, please.
– Depoyu doldurun, lütfen.

A: I guess your car takes unleaded gas.
– Arabanıza kurşunsuz benzin gerekir sanırım.

L.S.: That’s correct. (attendant finishes pumping the gas)
– Doğrudur. (Katılımcı benzin pompalama işlemini bitirir)

L.S.: How much gas did it take?
– Ne kadar benzin aldı?

A: Eight gallons.
– Sekiz galon.

L.S.: Would you check the oil, please.
– Lütfen, yağını kontrol edebilir misiniz.

(Attendant checks the oil)
(Görevli yağ kontrolünü yapar)

A: It’s below the full mark.
– Tam çizgisinin altındadır.

L.S.: Please fill it up.
– Lütfen doldurun.

Benzin istasyonunda ingilizce diyaloglar

L.S.: Will you wash the windshield for me?
– Ön camı yıkayabilir misiniz?

A: Okay. Should I check the tires too?
– Tamam. Lastikleri de kontrol edeyim mi?

L.S.: Please, do.
– Evet, lütfen.

(Attendant fills the tires with air)
(Görevli lastiklere hava doldurur)

L.S.: How much do I owe you?
– Borcum ne kadar?

A: 11 dollars even.
– Hepsi 11 dolar.

L.S.: (pays for service) One more thing. What’s the best way for me to get to interstate highway 87?
– (ödemeyi yapar) Bir şey daha. Şehirlerarası 87. otoyola en iyi nasıl giderim?

A: No problem, sir. (Explains the way to be taken)
– Çok kolay efendim. (nasıl gidileceğini açıklar)

L.S.: Thank you. Next week I’ll come again for a tune-up. I need a major one.
– Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bazı ayarlar için tekrar geleceğim. Önemli bir kaç şey daha yapılacak.

A: Our mechanic will be more than happy to help you. If possible, try to make an appointment with our mechanic.
– Tamircimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Mümkünse gelmeden önce tamirciyi bilgilendirin.

L.S.: Of course, I’ll try.
– Tabii, çalışırım.

Useful Words – Yararlı Kelimeler

 • steering wheel – direksiyon
 • wheel – tekerlek
 • engine – motor
 • brake – fren
 • front seat – ön koltuk
 • back seat – arka koltuk
 • flat tire – patlak lastik
 • headlight – far
 • windshield)wiper – silecek
 • speed – hız
 • honk – korna
 • pump – pompa
 • bumper – tampon
 • shock absorber – amortisör
 • fender – çamurluk
 • muffler – susturucu
 • tank – depo
 • traffic lights – trafik ışıkları
 • traffic sign – trafik işareti

Taşıt Kredisi Araştırması – İngilizce Bankacılık Diyalogları

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy, ortalama: 4,00 en çok 5)
Loading...

Auto Loan (Inquiring) – Taşıt Kredisi Konusunda Bilgi Alma

 

Yasin Mali: Hello, I would like to ask you for some information about your auto loan policy.
– Merhaba, ben taşıt kredisi koşulları hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Bank clerk: Are you our bank’s customer?
Banka memuru: Bankamızın müşterisi misiniz?

Y.M.: Yes, I’m (shows his banking card). How much could I borrow?
– Evet (banka kartını gösterir). Kaç para çekebilirim?

Clerk: You can borrow up to 25.000 dollars.
– 25.000 dolara kadar kredi çekebilirsiniz.

Y.M.: I need only 10.000 dollars. Is there a down payment?
– Sadece 10.000 dolara ihtiyacım var. Peşinat gerekir mi?

Clerk: No down payment is required.
– Hiçbir peşinat talep edilmez.

Y.M.: What is the interest rate?
– Faiz oranı nedir?

Clerk: If you keep over 20.000 dollars in our bank, the interest rate is 10.9%.
– Eğer bizim bankada 20.000 doların üzerinde para tutarsanız, faiz oranı yüzde 10.9’dur.

Y.M.: I don’t keep that much on my account.
– Hesabımda o kadar para tutmuyorum.

Clerk: If you go under 20.000 dollars the interest rate for an auto loan is 11. 4%.
– 20.000 doların altında para tutuyorsanız taşıt kredisi için faiz yüzde 11.4’dür.

Y.M.: What about the term of an auto loan?
– Taşıt kredisinin süresi ne kadardır?

Clerk: The bank lends the money for five years. I guess you are going to buy a new car?
– Banka beş yıllığına kredi verir. Sanırım yeni bir araba almayı düşünüyorsunuz.

Y.M.: Yes, I am. But why are you asking that question?
– Evet. Neden bu soruyu soruyorsunuz?

Clerk: If a customer applies for a loan for buying a used car, he has to pay a higher interest rate – 13%. Such a loan has to be paid up in 48 months.
– Eğer müşteri kullanılmış araba satın almak için kredi çekerse, %13 gibi daha yüksek bir faiz oranı ödemek zorundadır. Böyle bir kredinin 48 ay içinde ödenmesi gerekir.

Y.M.: I see. As I told you, I need 10.000 dollars for buying a new car. Could you please tell me what’s the total I would have to pay up?
– Anlıyorum. Söylediğim gibi, yeni bir araba satın almak için bana 10.000 dolar gerekiyor. Toplam ne kadar ödemek zorunda kalacağımı söyleyebilir misiniz?

Clerk: Just a moment. If you borrow 10.000 dollars, your total payment amounts to 13.753 dollars. Life insurance is included.
– Bir dakika. Eğer 10.000 dolar çekerseniz, geri ödemeniz gereken tutar toplam 13.753 dolardır. Hayat sigortası dahildir.

Y.M.: Is life insurance mandatory?
– Hayat sigortası zorunlu mudur?

Clerk: Yes, it is.
– Evet

ingilizce taşıt kredisi - bankacılık diyalogları

Y.M.: And how much would my monthly payment be in case of a 10.000 dollar loan?
– 10.000 dolarlık kredi çekmem durumunda ayda ne kadar ödeyeceğim?

Clerk: 229 dollars.
– 229 dolar

Y.M.: Are my interest rate and monthly payment fixed for the full term of my loan?
– Faiz oranı ve aylık ödeme geri ödeme süresince sabit midir?

Clerk: Yes, they are. So you don’t have to worry about fluctuating interest rates.
– Evet. Böylece, faiz oranları dalgalanması konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Y.M.: One more question. Can I prepay my loan at any time without penalty?
– Bir soru daha. Ben ceza ödemeden herhangi bir zamanda benim kredim için ön ödeme yapabilir miyim?

Clerk: Absolutely.
– Kesinlikle.

Y.M.: Thank you very much for this information. Could I have a loan application for getting familiar with it?
– Bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Kredi formunu inceleme amaçlı alabilir miyim?

Clerk: Of course (passes an application to Y. M.).
– Tabii. (formu uzatır)

Y.M.: Thanks.
– Teşekkürler

generic levitra

İngilizce Tanışma Cümleleri

11

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Tanışma
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 oy, ortalama: 4,56 en çok 5)
Loading...

Önceki yazımızda ingilizce tanışma diyaloguna yer vermiştir. Bu yazıda yaygın kullanılan ingilizce tanışma cümlelerine yer vereceğiz.

İngilizce Tanışma Cümleleri

 

What is your name?
– Adınız nedir?

My name is Deniz.
– Benim adım Deniz’dir.

I am glad we met.
– Tanıştığımıza memnun oldum.

Me too!
– Ben de!

How are you?
– Nasılsınız?

I am fine

, thank you. How are you?
– İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?

I am also well, thank you.
– Ben de iyiyim, teşekkürler.

ingilizce tanışma cümleleri

What is your wife’s name?
– Eşinizin (karınızın) adı nedir?

My wife’s name is Elif.
– Eşimin adı Elif.

What is your son’s name?
– Oğlunuzun adı nedir?

My son’s name is Ali.
– Oğlumun adı Ali.

What is your daughter’s name?
– Kızınızın adı nedir?

My daughter’s name is Canan.
Kızımın adı Canan’dır.

Where are you from?
– Nerelisiniz?

I am Turkish. I am coming from Izmir.
– Türküm, İzmir’den geliyorum.

Where are you staying?
– Nerede kalıyorsunuz?

I am staying at the Hotel.
– Otelde kalıyorum.

May I have your phone number please?
– Telefon numaranızı alabilir miyim?

Sure. My number is 43256789.
– Tabii ki. Telefon numaram 43256789.

Goodbye!
– Hoşçakalın!

Good morning!
– Günaydın!

Good evening!
– İyi akşamlar

Good night!
– İyi geceler!

See you later!
– Tekrar görüşmek üzere!

Kredi Kartı İle Alışverişle İlgili İngilizce Diyaloglar

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Alışveriş
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 en çok 5)
Loading...

Buying On Credit – Kredi Kartı ile Alışveriş ( ingilizce alışveriş diyalogları)

 

Akif: I’m going to buy furniture. Can I buy it on credit?
– Mobilya satın almak istiyorum. Kredi ile satın alabilir miyim?

Tess (Akif’s American aunt): Of course, you can. You can get a charge card from one of the large furniture stores. This is a card for credit at one store. Most large stores have their own charge cards.
-Tabii. Büyük mobilya mağazalarından kart alabilirsiniz. Bu kart belli mağazada kredili alışveriş için geçerlidir. Büyük alışveriş merkezlerinin böyle kartları vardır.

A: Where I should apply for this card?
– Bu kart için nereye başvuru yapmalıyım?

T: Apply directly to the store for this card.
– Kartm için doğrudan ilgili mağazaya başvurun.

A: What about major credit cards?
– Peki genel kredi kartları için?

T: You can use Visa

buy cheap kamagra online

, Master Card, or American Express. These are cards from a bank or a credit company.
– Visa, Master Card veya American Express kartları alabilirsiniz. Banka veya kredi şirketlerinin bu tarz kartları var.

A: Where can I use these credit cards?
– Bu kredi kartlarını nerede kullanabilirim?

T: You can use them at many different stores, restaurants, and hotels.
– Pek çok çeşitli mağazalar, restoranlar ve otellerde kullanabilirsiniz.

İngilizce kredi kartı ile alışveriş diyalogları

A: Where can I get an application for major credit cards?
– Bu kredi kartları için nereye başvurabilirim?

T: There are application forms for major credit cards at banks and at some hotels.
– Bankalarda ve bazı otellerde kredi kartları için başvuru formları vardır.

A: Would you tell me about various kinds of credit?
– Bana kredi çeşitleri ile ilgili bilgi verir misiniz?

T: There are two kinds of credit: monthly accounts and revolving accounts.
– İki kredi türü bvardır: aylık hesaplar ve devreden hesaplar.

A: What’s the difference between them?
– Aralarındaki fark nedir?

T: Monthly accounts must be paid in full every month. You don’t have to pay interest in this type of account. In a revolving account, you pay a part of the total bill. You also pay interest on the unpaid balance.
– Aylık hesapların her ay ödenmesi gerekir. Bu hesap türünde faiz ödemek zorunda değilsiniz. Devreden hesapta ise toplam hesabın bir bölümünü ödersiniz. Ayrıca, ödenmemiş bakiyeniz üzerinden faiz ödersiniz.

A: How much is the interest?
– Ne kadar faiz ödenir?

T: The interest can be as high as 20%. This means that you are paying much more than the cost of your purchase. Credit cards can be useful, but they can also be expensive.
– Faizler %20’den yüksek olabilirler. Bu size satın alma maliyetinin üzerinde ödeme yapacağınız anlamına gelir. Kredi kartları yararlı olabilirler, ama bazen maliyetli olabiliyorlar.

A: I think it depends on the card holder what kind of credit he prefers.
– Ben ne tür kredi kullanacağının kart sahibinin tercihine bağlı olduğunu düşünüyorum.

T: You are perfectly right. I have several credit cards. Since I don’t want to pay any interest, I pay my bills in full.
– Siz kesinlikle haklısınız. Benim birkaç kredi kartım var. Herhangi bir faiz ödemek istemiyorum, bu nedenle faturalarımın tamamını ödüyorum.

A: Are American credit cards accepted overseas?
– Amerikanın kredi kartları yurtdışında geçerli mi?

T: Not all of them are acceptable there. But if you use American Express, you won’t have any trouble in stores, restaurants, and hotels the world over.
– Hepsi kabul edilmeyebilirler. Ancak American Express kullanıyorsanız, tüm dünyadaki mağazalar, restoranlar ve otellerde herhangi bir sorun yaşamazsınız.

A: Thank you for the information.
– Bilgilendirme için teşekkürler

T: You are very welcome.
– Rica ederim.

İngilizce Çek Hesabı Açma

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (henüz oylanmadı)
Loading...

Opening A Checking Account – Çek Hesabı Açma (ingilizce banka diyalogları)

 

 • Clerk: Good afternoon. May I help you? – İyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim?
 • Vedat Mahir: Good afternoon. I’m here to open a checking account. My name is Vedat Mahir. My wife’s name is Nazire. – İyi günler. Ben bir çek hesabı açtırmak istiyorum. Benim adım Vedat Mahir. Eşimin adı Nazire.
 • Clerk: Do you want a joint account with your spouse? – Eşiniz ile ortak hesap mı istiyorsunuz?
 • V.M.: Yes, I do. Tell me about your checking account policy. Is there a minimum balance required? – Evet. Lütfen çek hesabı politikası hakkında bilgi verin. Minimum bakiye zorunluluğu var mı?
 • Clerk: If you open a checking account you are supposed to maintain an average daily balance of $1000. As long as you keep this average balance you won’t be charged for banking services. Should you fall below the 1-thousand-dollar limit, you would have to pay a service charge of $6 a month, and each of your transactions would be charged separately. – Çek hesabı açtırdığınızda günlük ortalama bakiyenin 1000 $ olarak tutulması gerekir. Ortalama bakiyenizi kouduğunuz sürece bankacılık işlemleri için ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Bakiyenizin bin dolarlık limitin altına düşmesi durumunda, aylık 6 dolar bir işlem ücreti ödemek zorunda kalacaksınız ve işlemleriniz ayrı ayrı ücrete tabi tutulacaktır.
 • V.M.: What is meant by transaction charge? – Kastetilen işlem ücreti nedir?
 • Clerk: You’ll have to pay 25 cents for each check made out by your spose or you, and also 25 cents for each cash withdrawal. But you can easily avoid paying these charges by maintaining one thousand dollars or more on your checking account. – Yazdığınız her çek için 25 cent ayrıca her para çekimi için 25 cent ödemeniz gerekir. Ama en az 1000 dolarlık hesap bakiyenizi korursanız bu masraflardan muaf olursunuz.
 • V.M.: I’d like to know how much interest you pay. – Ne kadar faiz ödediğinizi öğrenmek istiyorum.
 • Clerk: Interest is paid if your average daily balance is over 2500 dollars. Unless you fall below 2500 dollars, you’ll be paid 6 1/2% interest. We credit the interest you’ve earned automatically to your account. – Ortalama günlük bakiyenin 2.500 doların üzerinde olması durumunda size faiz ödenir. 2500 doların altına düşmediği sürece, %6 1/2 faiz ödemesi yapılır. Bu faizi otomatik olarak hesabınıza yatırırız.
 • V.M.: I would like to open a cheking account with a deposit of 1500 dollars. Is it okay? – Ben 1500 dolar yatırarak çek hesabı açtırmak istiyorum. Uygun mu?
 • Clerk: It is perfectly all right. You can order your check books after having filled out an application and your deposit ticket. – Çok iyi. Formunuzu ve para yatırma belgesini doldurduktan sonra çek defterinizi sipariş edebilirsiniz.
 • V.M.: (fills out application and deposit ticket): Is anything wrong? – (formu ve para yatırma belgesini doldurur): Yanlış bir şey var mı?
 • Clerk: Everything is correct. Now you can order your check books. – Her şey doğrudur. Şimdi çek defterlerinizi sipariş edebilirsiniz.
 • V.M.: I have a question. What are the preconditions for getting a credit card? – Bir sorum var. Kredi kartı almak için ön koşullar nelerdir?
 • Clerk: You must have an income of 15

  ,000 dollars or more. – Yıllık 15.000 dolar veya daha fazla bir gelire sahip olmanız gerekir.

 • V.M.: What proof of income will you accept? – Gelir kanıtı olarak nasıl bir belge kabul eder?
 • Clerk: Either your last pay stub or a copy of your tax return. As soon as we have the necessary information, credit cards will be available to you and your wife. – Son maaş bordronuz veya vergi beyannamesi kopyası. Biz gerekli bilgileri elde eder etmez, size ve eşinize kredi kartı hazırlayacağız.
 • V.M.: I appreciate your assistance. – Yardımınız için teşekkürler.

İngilizce Banka Diyalogları

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 oy, ortalama: 3,67 en çok 5)
Loading...

Opening A Savings Account – Bankada Tasarruf Hesabı Açma (ingilizce banka diyalogları)

 

Clerk: Good morning. What can I do for you?
Memur: Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Vedat Nadir: Good morning. I would like to open a savings account. Could you explain your policy to me?
– İyi günler. Tasarruf hesabı açmak istiyorum. Bana kuralları anlatır mısınız?

Clerk: A small initial deposit is all it takes to open a savings account at our bank

Buy Cialis Professional UK

, but if you open your account with five hundred dollars or more and keep that much at all times, there is no service charge. If you fall below the 500 dollar limit, you will be charged five dollars a month.
– Bankamızda tasarruf hesabı açtırmak için az bir miktarda para yatırmak yeterlidir. Ama eğer en az 500 dolar yatırıp hesabınızda sürekli bu kadar para tutacaksanız, herhangi bir işlem ücreti ödemezsiniz. Eğer hesabınızdaki para 500 doların altına inerse aylık 5 dolar hesabınızdan kesilir.

V.N.:I’m not sure I understand what you’ve said about the five-hundred dollar limit. Could you explain that to me again?
– Beş yüz dolarlık limitle ilgili anlattıklarınızı anladığımdan emin değilim. Bunu bana tekrar izah eder misiniz?

Clerk: Of course. Our bank requires you to maintain a minimum balance of 500 dollars or more. Should your minimum balance fall below that amount
your account would be charged for 5 dollars a month.
– Tabii. Bankamız hesabınızda en az 500 dolar tutmanızı talep ediyor. Eğer hesap balansınız bu miktarın altına inerse hesabınızdan aylık 5 dolar kesilir.

V.N.: I see. That’s clear enough. One more question.
– Anlıyorum. Bu yeterince anlaşıldı. Bir sorum daha var.

İngilizce Banka Diyalogları

Clerk: Go ahead.
– Dinliyorum.

V.N.: How does the bank know what amount to use to figure out my balance?
– Banka benim hesap tutarımı nasıl anlıyor?

Clerk: Okay. That’s not difficult to understand. Our computor adds all the daily figures and then divides by the number of days in our statement period. That’s called your averige daily balance.
– Bunu anlamak zor değil. Bilgisayarlarımız günlük rakamları alıyor ve toplamı banka hesabınızın gün sayısına bölüyor. Sonuçta günlük ortala tutar elde ediliyor.

V.N.: May I ask you another question?
– Bir soru daha sorabilir miyim?

Clerk: I’ll be happy to answer your question.
– Sizin sorunuza cevap vermekten mutluluk duyarım.

V.N.: Could I get a banking card after opening an account?
– Hesap açtıktan sonra bir banka kartı alabilir miyim?

Clerk: When you open an account, you will be in touch with your money thanks to our machine services. Our machines can handle the most regular teller transactions. You can make deposits, cash withdrawals, and balance inquiries with your card. The machine is at work 24 hours a day, 7 days a week.
– Hesap açtırdıktan sonra bankamatikleri kullanarak hesabınızdaki paraya ulaşabilirsiniz. Onlar hemen hemen tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Kartınızı kullanarak para yatırabilir, çekebilir ve hesap tutarınızı öğrenebilirsiniz. Bankamatikler 24 saat haftanın 7 günü çalışırlar.

V.N.: Okay. I’ve made up my mind. I’d like to open a savings account with a deposit of one thousand dollars.
– Ramam. Ben kararımı verdim. Bin dolar tutarında bir tasarruf hesabı açtıracağım.

Clerk: Could you please fill out this application. Besides you need to write a deposit ticket for 1000 dollars. If you have any questions regarding the application, I’ll be glad to assist you.
– Lütfen bu formu doldurun. Bunun dışında 1000 dolarlık mevduat belgesini doldurmalısınız. Formu doldurmakla ilgili sorularınız olursa size yardımcı olabilirim.

V. N. (fills out application and deposit ticket).
(formu ve mevduat belgesini doldurur)

Clerk: Everything is correct. Here is your passbook. The bank will pay you 5 1/2% interest.
– Her şey doğrudur. Bu hesap cüzdanınız. Banka size % 5 1/2 faiz ödeyecek.

V.N.: Thank you for your assistance.
– Yardımınız için teşekkürler.

İngilizce Postane Diyalogları

1

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Postane
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 oy, ortalama: 4,50 en çok 5)
Loading...

At The Post Office –  Postanede (ingilizce postane diyalogları)

Barış:  Give me 100 first – class stamps, please.
– Lütfen bana 100 adet birinci sınıf posta pulu verin.

Clerk:  Here you are. That will be 25 dollars. Anything else?
– Buyurun. Hepsi 25 dolar. Başka bir isteğiniz?

B:  Yes, I want 20 airmail stamps for Europe.
– Evet, Avrupa için 20 uçak postası pulu istiyorum.

C:   Okay. Your total bill is 34 dollars.
– Tamam. Toplam hesap 34 dolardır.

B:   May I have a receipt?
– Makbuz alabilir miyim?

C:  Of course (gives B a receipt).
– Tabii (Barışa makbuz verir).

B:  I also need airmail labels.
– Bir de bana uçak postası etiketleri lazım.

C:  All right, sir.
– Tamam, efendim.

B:  One more question. I want to register this letter. Can I do it at your window?
– Bir soru daha. Ben bu mektubu taahhütlü yollamak istiyorum. Bunu sizin pencerede yapabilir miyiz?

C:   No. Go to the second window on your right.
– Hayır

, sağınızdaki ikinci pencereye gidin.

B:  – (at registry window). I want to send this letter by registered mail.
– (kayıt penceresinde). Bu mektubu taahhütlü olarak göndermek istiyorum.

C:  You have to fill out this form. Do you want a return receipt?
– Bu forumu doldurmanız gerekiyor. Teslim edildiğine dair geribildirim makbuzu almak istiyor musunuz?

B:  What is a return receipt?
– Bu geribildirim makbuzu nedir?

C:  The addressee signs a receipt when he recieves a registered letter or a package. This receipt is returned to you by airmail by the Post Office. A return receipt is your proof that the letter was delivered.
– Alıcı taahhütlü mektubu aldığında makbuzu imzalar. Bu makbuz uçak postası aracılığı ile postane tarafından size geri gönderilir. Bu makbuz mektubun teslim edildiğinin kanıtıdır.

B:  Okay. I would like to have a return receipt.
– Tamam. Makbuz iadesini istiyorum.

C:   Then you have to fill an additional form that looks like a post card. Come back to this window as soon as you have filled out the forms.
– O zaman kartpostal görünümlü bu ek formu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurup tekrar bu pencereye gelin.

ingilizce postane diyalogları

Barış:   I would like to mail this parcel by fourth class mail.
– Ben dördüncü sınıf posta yoluyla paketi göndermek istiyorum.

Clerk:  – What’s in the parcel?
Memur:  – Pakette ne var?

B:  – Nothing but books. The parcel should be mailed by books rate.
– Sadece kitaplar. Paketi kitap gönderim tarifesinden göndermek gerekir.

C:  – (weighs the parcel). Four pounds. It would cost $1.95.
– (paketi tartar) Dört pound. Bunun ücreti 1.95 dolardır.

B:  – How long does it take for a parcel to arrive in San Francisco?
– Paketin San Francisco’ya ulaşması ne kadar sürer?

C:  – Fourth class mail takes about 15 days to arrive.
– Dördüncü sınıf postanın ulaşması yaklaşık 15 gün sürer.

B: – Okay (pays for postage). I have a problem. I’ll be out of town next week. Can you hold my mail for me at the post office? I’ll pick it up when I get back.
– Tamam (posta ücretini öder). Benim bir sorunum var. Ben önümüzdeki hafta şehir dışında olacağım. Postalarımı postanede bekletebilir misiniz? Ben geri döndüğümde onları alırım.

C:  – Yes, we can do that. You have to fill out this form. Bring it back to me.
– Evet, bunu yapabiliriz. Bu formu doldurmanız gerekiyor. Bana geri getirin.

Expressions – Yararlı Kelimeler

express mail – acil posta
package, parcel – paket, kargo
slot – posta kutusu
air letter – hava postası
to insure a package – gönderiyi sigortalamak
addressee – alıcı
sender – gönderici

İngilizce İş Mülakatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : İş Görüşmeleri
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 oy, ortalama: 4,75 en çok 5)
Loading...

Preparing For A Job Interview – İş Mülakatına Hazırlık

(ingilizce mülakatta sorulan sorular)

 

Jack: Now you have a reasonable resume. By reading it your potentional employer can see what abilities qualify you for a job as an electronics engineer. Your job objective is indicated. I hope you revised resume will lead to job interviews.
– Artık makul bir özgeçmişiniz var. Bunu okuyan işveren elektronik mühendisi işi için hangi yeteneklere sahip olduğunuzu görebilir. Ne iş yapmak istediğiniz belirtilmiştir. özgeçmişinde yaptığınız değişikliklerin iş mülakatlarına yol açacağını umuyorum.

Pamir: When thinking of an upcoming interview, I am really scared. My english is not good enough, and I don’t know how to behave when being interviewed.
– Mülakatı düşündüğümde ben gerçekten korkuyorum. İngilizcem yeterince iyi değil, mülakatta nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum.

Jack:Before going to the interview, try to get information about the company or the job you would like to get into. For example, if you have an interview at a large electronics firm, you will make a better impression when you are familiar with articles about that company. Doing anything well takes some information. That implies to job hunting too. Any good library has books which will tell you the names of companies in industries of interest to you, as well as the names of people representing those companies.
– Mülakata gitmeden önce ilgili şirket veya işle ilgili bilgi edinmeye çalışın. Eğer büyük bir elektron şirketine görüşmeye gidiyorsanız, şirket hakkında önceden bilgi edinerek iyi izlenim bırakabilirsiniz. Bir şeyler yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Bu iş aramalrını da kapsar. Her iyi kütüphanede ilgilendiğiniz şirket ve şirket çalışanları ile ilgili kitaplar bulabilirsiniz.

Pamir: You are perfectly right

online-pharmacy-uk.com

, Jack. But how can I overcome my nervousness?
– Siz kesinlikle haklısınız Jack. Ama bu gerginliği nasıl atlatırım?

Jack: If you are well informed your confidence is up. You are familiar with the American terminology in your field. You are an experienced specialist. People can tell when you are well prepared. You will be asked questions that you can answer easily. You won’t be nervous in an upcoming interview. Your best guide is to rely on your own common sense. There are, however, some common rules for the interviews.
– Eğer iyi bir bilgiye sahip olursanız kendinize daha fazla güveneceksiniz. Kendi alanınızda Amerikan terminolojisi konusunda bilgilisiniz. Siz deyeimli bir uzmansınız. Kişi iyi bir şekilde hazırlanmışsa diğerleri bunu hissedebilirler. Size kolayca cevaplayacağınız sorular yöneltecekler. Bir sonraki mülakatta gergin olmayacaksınız. Sağduyunuza güvenmek en doğrusu olacaktır. Ama mülakatlar için bazı genel kurallar mevcuttur.

Pamir: Could you give me some examples?
– Bana bazı örnekler verebilir misiniz?

Jack: When greeting the representative of the company, wait until he moves to shake hands. You should also wait until he offers you a seat.
– Şirket yetkilisi ile karşılaştığınızda selamlaşmak için ilk onun elini uzatmasını bekleyin. Size oturmanızı teklif etmeden oturmayın.

Pamir: But what about the usual questions people are asked in an interview?
– Peki genellikle mülakatta sorulan sorularla ilgili ne diyebilirsiniz?

 ingilizce mülakat soruları

Jack: The most common questions are, for instance: Why are you interested in joining our company? – Why do you feel qualified for this job?What do you know about the company?Do you enjoy working with others?Are you willing to work overtime?Tell me about your experience. What can I do for you?
– En çok karşılaşılan sorular, örneğin: Şirketimize katılmayı neden düşünüyorsunuz? Bu göreve kendinizi neden uygun görüyorsunuz? Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? Diğer insanlarla çalışmayı seviyor musunuz? Fazla mesai yapabilir misiniz? Deneyimlerinizden bahsedin. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Pamir: Are there any surprise questions?
– Herhangi sürpriz sorular olur mu?

Jack: You should anticipate questions as: Why should I hire you? – What are your three greatest strengths for this job?
– Şu şekilde sorular beklemeniz gerekir: Sizi bu işe neden alalım? Bu iş için en güçlü 3 özelliğiniz nedir?

Pamir: I see. These are rather tricky questions. Are there any topics I should avoid discussing with the interviewer?
– Anlıyorum. Bunlar oldukça zor sorulardır. Benim görüşmeci ile tartışmaktan kaçınmam gereken herhangi bir konu var mı?

Jack: In discussing your previos job, avoid criticizing former employers or fellow workers. Don’t discuss your personal, domestic or financial problems unless you are specifically asked about them.
– Önceki işinizden bahsederken, işveren ve çalışanları eleştirmekten kaçının. Özel, kişisel ve finansal sorunlarınızdan sorulmadıkça bahsetmeyin.

Pamir: If I am offered a job, is it appropriate to ask questions referring to the salary?
– İşe kabul edilirsem ücret konusunu sormam doğru olur mu?

Jack: Absolutely. You can state the salary you want, but not until the employer has introduced the subject.
– Kesinlikle. İstediğiniz ücreti belirtebilirsiniz, ama işverenin bu konuyu açmadığı sürece bahsetmeyin.

Pamir: I greatly appreciate your giving me this valuable information.
– Bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

İngilizce Özgeçmiş Nasıl Hazırlanmalıdır?

2

Zaman : 25-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Özgeçmiş Yazma
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (henüz oylanmadı)
Loading...

Preparing a Resume – Özgeçmiş Hazırlama (ingilizce özgeçmiş nasıl yazılmalıdır?)

 

Jack Holden: I’m pleased to meet you, Pamir. My sister Lisa has often spoken about you.
– Pamir tanıştığımıza memnun oldum. Ablam Lisa sizden sık söz etti.

Pamir Deniz: I’m happy to meet you, Jack.
– Jack sisinle tanıştığım için çok mutluyum.

Jack: So you’re a newcomer from Turkey. How long have you been in New York?
– Evet. Siz Türkiye’den yeni geldiniz. Ne zamandır New York’tasınız?

Pamir: I’ve been living here about 10 months.
– Ben 10 aydır burada yaşıyorum.

Jack: Do you like living here?
– Burada yaşamayı seviyor musunuz?

Pamir: Yes, I do. New York is a fascinating city.
– Evet. New York büyüleyici bir şehirdir.

Jack: Do you have a job?
– Çalışıyor musunuz?

Pamir: Yes, I do. But that is a sad story. I’m an electronics engineer without American experience. Now I’m a cab driver.
– Evet. Ama durum bir az üzücüdür. Ben Amerika’da deneyimi olmayan bir elektronik mühendisiyim. Şimdi taksi şöförü olarak çalışıyorum.

Jack: Don’t loose heart. Driving a cab is not what you have dreamed of. But if you have a good professional background, sooner или поздно найдете or later you will get a job in your special field. Do you have резюме?
– Umudunuzu kaybetmeyin. Taksi şöförlüğü sizin hayal ettiğiniz iş değil. Ama iyi bir profesyonel altyapınız varsa er geç uzman olduğunuz alanda iş bulursunuz. Özgeçmişiniz (CV) var mı?

Pamir: Yes

, I do. I have it with me.
– Evet. Yanımda.

Jack: Could you show it to me? I happened to work for the personnel department of a large company.
– Bana gösterir misiniz? Daha önce büyük bir şirketin insan kaynakları departmanında çalıştım.

Pamir: Here it is.
– İşte.

ingilizce özgeçmiş nasıl hazırlanmalıdır

Jack (reading the resume): That kind of resume won’t get you a high – level job. Major companies recieve about 300 resumes a week. They ignore 290 of them.
– (özgeçmişi okuyarak) Bu tarz bir özgeçmişle iyi seviyede bir iş bulamazsınız. Büyük şirketler haftada yaklaşık 300 özgeçmiş alırlar. Bunlardan 290 adedini görmezden gelirler.

Pamir: What’s the reason for it?
– Bunun sebebi nedir?

Jack: Many job hunters stress details that don’t count. In this resume of yours, these long Turkish words and names are rather confusing for American employer.
– Bir çok iş arayanlar gereksiz detaylara yer verirler. Senin özgeçmişinde yer alan bu uzun Türkçe isimler Amerikalı işverenlerin kafasını karıştırabilir.

Pamir: But my resume should reflect professional experience, shouldn’t it?
– Ama benim özgeçmişim profesyonel deneyimlerimi yansıtmalıdır, öyle değil mi?

Jack: Yes, of corse. You describe yourself as an electronics engineer. That’s not enough. No doubt, you have advanced knowledge. But what is your objective? What kind of position do you want? What abilities qualify you for a job as an electronics engineer with Manhatten Electronics to name just an example? You should tell about your strengths and experiences which will let you do that job. Your strengths should be given more space. Other information should be left out.
Evete, tabii. Kendinizi elektronik mühendisi olarak tanımlamışsınız. Ama bu yeterli değil. Şüphesiz sizin artı yönleriniz vardır. Ama sizin amacınız nedir? Hangi birimde çalışmak istiyorsunuz? Hangi üstün yetenekleriniz sizin örneğin Manhatten Electronics’de çalışmanız için nedendir. Siz bu işi yerine getirebilmek için güçlü yönleriniz ve deneyimleriniziden bahsetmelisiniz. Güçlü yönlerinize daha fazla yer verilmelisiniz. Diğer bilgiler boş bırakılmalıdır.

Pamir: Sometimes it’s rather difficult to decide what to stress and what to leave out.
– Bazen neyi vurgulayıp, neyi boş bırakacağınıza karar vermek zordur.

Jack: An employer’s main interest is in what you can do for the company. Include information that shows that you are the right kind of person for the job. Leave out anything that might give an employer reason for passing you by.
– İşvereni asıl ilgilendiren şirket için neler yapabileceğinizdir. Bu iş için doğru kişi olduğunu gösteren bilgiyi özgeçmişe dahil edin. İşverene sizden vazgeçmesi için neden verebilecek her şeyi hariç tutun.

Pamir: But what about the lack of American experience? That’s a serious obstacle to getting a job.
– Peki Amerika’da iş tecrübesi eksikliğine ne dersiniz. Bu ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir.

Jack: If the employer realizes that you are the right man for a particular position he will give you an appointment. I know quite a few foreigners who hold top positions. Write another kind of resume and show it to me.
– Eğer işveren aranan pozisyon için doğru kişi olduğuna karar verirse, sizi mülakata çağıracaktır. Ben iyi mevkilerde çalışan bir kaç yabancı tanıyorum. Başka bir özgeçmiş hazırlayıp bana gösterin.

Pamir: Thank you so much.
– Çok teşekkürler.

Jack: You are welcome. Call me as soon as your resume is ready.
– Rica ederim. Özgeçmişiniz hazır olur olmaz beni arayın.