Çeşitli İngilizce Alışveriş Diyalogları

55

Zaman : 30-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Alışveriş
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (279 oy, ortalama: 4,04 en çok 5)
Loading...

Shopping – Alışveriş

 

– Excuse me, I bought this TV here last week and I’m not satisfied with the picture. I’d like to have my money back, please.
– Affedersiniz bu televizyonu geçen hafta buradan aldım, ama görüntüyü beğenmedim. Ben paramı geri almak istiyorum.

– I’m sorry, sir, but I’m afraid we don’t give refunds. May I see your receipt? We can give you a credit note for this amount, sir, or you can exchange it for something of equal value.
Üzgünüm efendim, ama biz para iadesi yapmıyoruz. Ben makbuzu görebilir miyim? Bu miktar için size bir kredi notu verebilir ve eşit değerde bir şey için alışveriş yapabilirsiniz.

– All right, I’ll take the exchange.
– Tamam, ben değişim yapacağım.

– Actually, sir, you are very lucky. We’ ve got a sale this week. Now this Zandy 3000 is a great deal. It’s 40 per cent off the normal retail price. It has remote control and it has a one year guarantee.
– Aslında, efendim, çok şanslısınız. Bizde bu hafta büyük indirim var. Bu Zandy 3000 büyük kampanyada. Bu normal perakende fiyatından yüzde 40 daha indirimdedir. Uzaktan kumandalıdır ve bu bir yıl garantisi var.

– It still seems expensive to me.
– Bana hala pahalı görünüyor.

– No, no, sir, that’s a fantastic price. It’s cheap, believe me. We’ve sold hundreds of them and this, I believe, is the last one.
– Hayır efendim, harika bir fiyattır. İnanın bana çok ucuzdur. Biz onlardan yüzlerce sattık. Bu sonuncusudur.

– The last one? O.K. I’ll take it. How much extra do I owe?
– Sonuncu mu? Tamam, alacağım. Ekstra ne kadar ödeyeceğim?

– Just 125 pounds.
– Sadece 125 £.

– And can I pay by credit card or would you prefer a cheque?
– Ben kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim, siz çek mi tercih edersiniz?

– Credit card will be fine, thank you.
– Kredi kartı iyi olacak, teşekkür ederim.

– Bring out another Zandy 3000, will you?
– Başka bir Zandy 3000 getirecek misiniz?

çeşitli ingilizce alışveriş diyalogları

İngilizce alışveriş diyalogu 2

 

– Excuse me

buy-kamagra-oral-jellies.com

, how can I get to the women’s department?
– Afedersiniz, kadın bölümüne nasıl geçebilirim?

– Over there, on the right, madam, just near the linen department.
– Orada hanımefendi, sağda, çamaşır bölümünün yanında.

– Thank you.
– Teşekkürler

– What can I do for you?
– Size nasıl yardımcı olabilirim?

– I need gloves.
– Bana eldiven lazım.

– What gloves would you like: leather or suede?
– Nasıl eldiven istiyorsunuz: deri veya süet?

– I haven’t made my choice yet. What could you advise?
– Henüz seçim yapmış değilim. Ne tavsiye edersiniz?

– I think these suede gloves are good. And their colour is very nice.
– Ben bu süet eldivenlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Rengi de çok güzel.

– Thank you and the size is just mine. I’ll buy them.
– Teşekkür ederim ve ölçüsü bana uydu. Alıyorum.

İngilizce alışveriş diyalogu 3

 

– What would you like, sir?
– Ne bakmıştınız, efendim?

– I need a suit for everyday wear. Can I have a look at this grey suit?
– Ben günlük giyebileceğim bir takım bakıyorum. Bu gri takıma bakabilir miyim?

– Here you are. It’s size 50.
– Buyurun. Bedeni 50’dir.
– Can I try it on.
– Deneyebilir miyim?

– Certainly. The fitting – room is over there.
– Tabii. Deneme odası buradadır.

İngilizce alışveriş diyalogu 4

 

– Hello, Ann. How are you?
– Merhaba, Ann. Nasılsın?

– Hello, Susan. Thanks, I’m fine.
– Merhaba, Susan. Teşekkürler, iyiyim.

– You are doing shopping in this supermarket, aren’t you?
– Bu süpermarketten mi alışveriş yapıyorsun?

– Quite right. We are having a party at the weekend and I need some drinks.
– Doğru. Biz hafta sonu bir parti veriyoruz ve bazı içeceklere ihtiyacım var.

– There’s a good choice of wine and soft drinks here.
– Burada şarap ve maşrubat çeşitleri var.

– O.K. Then I’ll go and buy dry wine and mineral water.
– Tamam. Gidip sek şarap ve maden suyu alayım.

İngilizce alışveriş diyalogu 5

 

– We have nothing for supper, Jane. Would you buy something to eat?
– Akşam yemeği için yiyecek bir şey yok Jane. Yiyecek bir şeyler satın alır mısın?

– Just in half an hour.
– Yarım saat sonra.

– Then go to the greengrocer’s and buy potatoes, tomatoes and a kilo of apples.
– Manava git ve patates, domates ve bir kilo elma satın al.

– And what about bread?
– Peki ya ekmek?

– Well, drop in at the bakery and buy some brown bread and buns or biscuits.
– Iyi, fırından esmer ekmek ve çörekler ya da bisküvi satın alabilirsin.

Kredi Kartı İle Alışverişle İlgili İngilizce Diyaloglar

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Alışveriş
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy, ortalama: 5,00 en çok 5)
Loading...

Buying On Credit – Kredi Kartı ile Alışveriş ( ingilizce alışveriş diyalogları)

 

Akif: I’m going to buy furniture. Can I buy it on credit?
– Mobilya satın almak istiyorum. Kredi ile satın alabilir miyim?

Tess (Akif’s American aunt): Of course, you can. You can get a charge card from one of the large furniture stores. This is a card for credit at one store. Most large stores have their own charge cards.
-Tabii. Büyük mobilya mağazalarından kart alabilirsiniz. Bu kart belli mağazada kredili alışveriş için geçerlidir. Büyük alışveriş merkezlerinin böyle kartları vardır.

A: Where I should apply for this card?
– Bu kart için nereye başvuru yapmalıyım?

T: Apply directly to the store for this card.
– Kartm için doğrudan ilgili mağazaya başvurun.

A: What about major credit cards?
– Peki genel kredi kartları için?

T: You can use Visa

buy cheap kamagra online

, Master Card, or American Express. These are cards from a bank or a credit company.
– Visa, Master Card veya American Express kartları alabilirsiniz. Banka veya kredi şirketlerinin bu tarz kartları var.

A: Where can I use these credit cards?
– Bu kredi kartlarını nerede kullanabilirim?

T: You can use them at many different stores, restaurants, and hotels.
– Pek çok çeşitli mağazalar, restoranlar ve otellerde kullanabilirsiniz.

İngilizce kredi kartı ile alışveriş diyalogları

A: Where can I get an application for major credit cards?
– Bu kredi kartları için nereye başvurabilirim?

T: There are application forms for major credit cards at banks and at some hotels.
– Bankalarda ve bazı otellerde kredi kartları için başvuru formları vardır.

A: Would you tell me about various kinds of credit?
– Bana kredi çeşitleri ile ilgili bilgi verir misiniz?

T: There are two kinds of credit: monthly accounts and revolving accounts.
– İki kredi türü bvardır: aylık hesaplar ve devreden hesaplar.

A: What’s the difference between them?
– Aralarındaki fark nedir?

T: Monthly accounts must be paid in full every month. You don’t have to pay interest in this type of account. In a revolving account, you pay a part of the total bill. You also pay interest on the unpaid balance.
– Aylık hesapların her ay ödenmesi gerekir. Bu hesap türünde faiz ödemek zorunda değilsiniz. Devreden hesapta ise toplam hesabın bir bölümünü ödersiniz. Ayrıca, ödenmemiş bakiyeniz üzerinden faiz ödersiniz.

A: How much is the interest?
– Ne kadar faiz ödenir?

T: The interest can be as high as 20%. This means that you are paying much more than the cost of your purchase. Credit cards can be useful, but they can also be expensive.
– Faizler %20’den yüksek olabilirler. Bu size satın alma maliyetinin üzerinde ödeme yapacağınız anlamına gelir. Kredi kartları yararlı olabilirler, ama bazen maliyetli olabiliyorlar.

A: I think it depends on the card holder what kind of credit he prefers.
– Ben ne tür kredi kullanacağının kart sahibinin tercihine bağlı olduğunu düşünüyorum.

T: You are perfectly right. I have several credit cards. Since I don’t want to pay any interest, I pay my bills in full.
– Siz kesinlikle haklısınız. Benim birkaç kredi kartım var. Herhangi bir faiz ödemek istemiyorum, bu nedenle faturalarımın tamamını ödüyorum.

A: Are American credit cards accepted overseas?
– Amerikanın kredi kartları yurtdışında geçerli mi?

T: Not all of them are acceptable there. But if you use American Express, you won’t have any trouble in stores, restaurants, and hotels the world over.
– Hepsi kabul edilmeyebilirler. Ancak American Express kullanıyorsanız, tüm dünyadaki mağazalar, restoranlar ve otellerde herhangi bir sorun yaşamazsınız.

A: Thank you for the information.
– Bilgilendirme için teşekkürler

T: You are very welcome.
– Rica ederim.