İngilizce Kütüphane Diyalogları

3

Zaman : 30-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Kütüphane
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (79 oy, ortalama: 4,04 en çok 5)
Loading...

At The Library – Kütüphanede

 

Viktor: I’d like to get a library card.
– Ben kütüphaneye kayıt yaptırmak istiyorum.
Librarian: Do you live in this neighborhood?
– Yakında mı oturuyor musunuz?

V: Yes,I do.I live at 120 Maiden Lane.
– Evet. 120 Maiden Lane’de oturuyorum.

L: May I see your driver’s lisense?
– Ehliyetinizi görebilir miyim?

V: Sorry, I don’t have it with me.
– Üzgünüm yanımda değil.

L: Do you have any other proof of address?
– Adresinizi kanıtlayan herhangi bir belgeniz var mı?

V: Yes, I do. Here’s a letter I received from my bank a week ago. On te envelore you can see my address.
Evet. Bu mektubu bankadan bir hafta önce aldım. Zarfta adresim yazılıdır.

L: That’s okay. Here’s an application card. Fill in the front application. Please sign your full name.
– Tamam. İşte başvuru formu. Ön tarafınız doldurun. Lütfen tamamını imzalayın.

ingilizce kutuphane diyaloglari

İngilizce kütüphane diyalogu 2

 

V: Could you help me?
– Yardımcı olabilir misiniz?

L: I’d be glad to. What is it?
– Memnun olurum. Buyurun?

V: I can’t find some of the books that are listed in the catalogue.
– Ben katalogda listelenen bazı kitapları bulamıyorum.

L: Did you write down the numbers of the books you can’t find?
– Bulamadığınız kitapların numaralarını yazar mısınız?

V: Yes

buy cheap kamagra online

, i did. Here they are.
– Evet,. Işte buradalar.

L: Was the letter “R” in the right corner of the catalogue card?
– Katalog kartının sağ köşesindeki harf “R” miydi?

V: Yes, it was.
– Evet

L: Evidently you are looking for reference books. “R” means Reference Room.
– Herhalde siz referans kitapları arıyorsunuz. “R” Referans Odası demektir.

V: I need some dictionaries.
– Bazı sözlüklere ihtiyacım var.

L: You’ll find them in the Reference Room. It’s to the left of the main entrance.
– Referans Odasında bu kitapları bulabilirsiniz. Ana girişinin solundadır.

V: What about magazines and newspapers?
– Dergi ve gazetelere ne dersin?

L: You’ve to look for them in the Periodical Room. Ask there for a separate catalogue for periodicals.
– Onlar için süreli yayınlar odası bölümüne bakmalısınız. Orada süreli yayınların ayrı katalogunu isteyiniz.

İngilizce kütüphane diyalogu 3

 

V: I wonder if you could give me some information.
– Bana bilgi verebilir misiniz.

L: I’d be happy to. What can I do for you?
– Mutlu olurum. Sizin için ne yapabilirim?

V: I want to find a recently published history of philosophy. Where should I look for it?
– Ben geçtiğimiz günlerde yayınlanan felsefe tarihini bulmak istiyorum. Nerede aramam gerekir?

L: These shelves to your right have our latest acquisitions in various fields. In the philosoph ysection, you’ll centainly find the book you are looking for. The books are in alphabetical order according to the author’s last name.
– Sağınızdaki raflarda çeşitli alanlarda en son yayınlananlar var. Felsefe bölümünde aradığınız kitabı bulabilirsiniz. Kitaplar yazar adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

V: Thank you.
– Teşekkürler

İngilizce kütüphane diyalogu 4

 

V: How many books may I take out at one time?
– Tek seferde kaç adet kitabı dışarı götürebilirim?

L: You can borrow three books at one time.
– Bir defada üç kitap ödünç alabilir.

V: What about the magazines?
– Peki ya dergiler?

L: Some of them are not to be lent. You’ve read them at the library. Other magazines can be taken out, but not than two at one time.
– Bazıları ödünç verilmez. Onları kütüphanede okuyabilirsiniz. Diğer dergiler aynı anda en fazla iki adet olarak alınabilir.