İngilizce İş Mülakatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : İş Görüşmeleri
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 oy, ortalama: 4,75 en çok 5)
Loading...

Preparing For A Job Interview – İş Mülakatına Hazırlık

(ingilizce mülakatta sorulan sorular)

 

Jack: Now you have a reasonable resume. By reading it your potentional employer can see what abilities qualify you for a job as an electronics engineer. Your job objective is indicated. I hope you revised resume will lead to job interviews.
– Artık makul bir özgeçmişiniz var. Bunu okuyan işveren elektronik mühendisi işi için hangi yeteneklere sahip olduğunuzu görebilir. Ne iş yapmak istediğiniz belirtilmiştir. özgeçmişinde yaptığınız değişikliklerin iş mülakatlarına yol açacağını umuyorum.

Pamir: When thinking of an upcoming interview, I am really scared. My english is not good enough, and I don’t know how to behave when being interviewed.
– Mülakatı düşündüğümde ben gerçekten korkuyorum. İngilizcem yeterince iyi değil, mülakatta nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum.

Jack:Before going to the interview, try to get information about the company or the job you would like to get into. For example, if you have an interview at a large electronics firm, you will make a better impression when you are familiar with articles about that company. Doing anything well takes some information. That implies to job hunting too. Any good library has books which will tell you the names of companies in industries of interest to you, as well as the names of people representing those companies.
– Mülakata gitmeden önce ilgili şirket veya işle ilgili bilgi edinmeye çalışın. Eğer büyük bir elektron şirketine görüşmeye gidiyorsanız, şirket hakkında önceden bilgi edinerek iyi izlenim bırakabilirsiniz. Bir şeyler yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Bu iş aramalrını da kapsar. Her iyi kütüphanede ilgilendiğiniz şirket ve şirket çalışanları ile ilgili kitaplar bulabilirsiniz.

Pamir: You are perfectly right

online-pharmacy-uk.com

, Jack. But how can I overcome my nervousness?
– Siz kesinlikle haklısınız Jack. Ama bu gerginliği nasıl atlatırım?

Jack: If you are well informed your confidence is up. You are familiar with the American terminology in your field. You are an experienced specialist. People can tell when you are well prepared. You will be asked questions that you can answer easily. You won’t be nervous in an upcoming interview. Your best guide is to rely on your own common sense. There are, however, some common rules for the interviews.
– Eğer iyi bir bilgiye sahip olursanız kendinize daha fazla güveneceksiniz. Kendi alanınızda Amerikan terminolojisi konusunda bilgilisiniz. Siz deyeimli bir uzmansınız. Kişi iyi bir şekilde hazırlanmışsa diğerleri bunu hissedebilirler. Size kolayca cevaplayacağınız sorular yöneltecekler. Bir sonraki mülakatta gergin olmayacaksınız. Sağduyunuza güvenmek en doğrusu olacaktır. Ama mülakatlar için bazı genel kurallar mevcuttur.

Pamir: Could you give me some examples?
– Bana bazı örnekler verebilir misiniz?

Jack: When greeting the representative of the company, wait until he moves to shake hands. You should also wait until he offers you a seat.
– Şirket yetkilisi ile karşılaştığınızda selamlaşmak için ilk onun elini uzatmasını bekleyin. Size oturmanızı teklif etmeden oturmayın.

Pamir: But what about the usual questions people are asked in an interview?
– Peki genellikle mülakatta sorulan sorularla ilgili ne diyebilirsiniz?

 ingilizce mülakat soruları

Jack: The most common questions are, for instance: Why are you interested in joining our company? – Why do you feel qualified for this job?What do you know about the company?Do you enjoy working with others?Are you willing to work overtime?Tell me about your experience. What can I do for you?
– En çok karşılaşılan sorular, örneğin: Şirketimize katılmayı neden düşünüyorsunuz? Bu göreve kendinizi neden uygun görüyorsunuz? Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? Diğer insanlarla çalışmayı seviyor musunuz? Fazla mesai yapabilir misiniz? Deneyimlerinizden bahsedin. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Pamir: Are there any surprise questions?
– Herhangi sürpriz sorular olur mu?

Jack: You should anticipate questions as: Why should I hire you? – What are your three greatest strengths for this job?
– Şu şekilde sorular beklemeniz gerekir: Sizi bu işe neden alalım? Bu iş için en güçlü 3 özelliğiniz nedir?

Pamir: I see. These are rather tricky questions. Are there any topics I should avoid discussing with the interviewer?
– Anlıyorum. Bunlar oldukça zor sorulardır. Benim görüşmeci ile tartışmaktan kaçınmam gereken herhangi bir konu var mı?

Jack: In discussing your previos job, avoid criticizing former employers or fellow workers. Don’t discuss your personal, domestic or financial problems unless you are specifically asked about them.
– Önceki işinizden bahsederken, işveren ve çalışanları eleştirmekten kaçının. Özel, kişisel ve finansal sorunlarınızdan sorulmadıkça bahsetmeyin.

Pamir: If I am offered a job, is it appropriate to ask questions referring to the salary?
– İşe kabul edilirsem ücret konusunu sormam doğru olur mu?

Jack: Absolutely. You can state the salary you want, but not until the employer has introduced the subject.
– Kesinlikle. İstediğiniz ücreti belirtebilirsiniz, ama işverenin bu konuyu açmadığı sürece bahsetmeyin.

Pamir: I greatly appreciate your giving me this valuable information.
– Bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederim.