İngilizce Özgeçmiş Nasıl Hazırlanmalıdır?

2

Zaman : 25-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Özgeçmiş Yazma
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (henüz oylanmadı)
Loading...

Preparing a Resume – Özgeçmiş Hazırlama (ingilizce özgeçmiş nasıl yazılmalıdır?)

 

Jack Holden: I’m pleased to meet you, Pamir. My sister Lisa has often spoken about you.
– Pamir tanıştığımıza memnun oldum. Ablam Lisa sizden sık söz etti.

Pamir Deniz: I’m happy to meet you, Jack.
– Jack sisinle tanıştığım için çok mutluyum.

Jack: So you’re a newcomer from Turkey. How long have you been in New York?
– Evet. Siz Türkiye’den yeni geldiniz. Ne zamandır New York’tasınız?

Pamir: I’ve been living here about 10 months.
– Ben 10 aydır burada yaşıyorum.

Jack: Do you like living here?
– Burada yaşamayı seviyor musunuz?

Pamir: Yes, I do. New York is a fascinating city.
– Evet. New York büyüleyici bir şehirdir.

Jack: Do you have a job?
– Çalışıyor musunuz?

Pamir: Yes, I do. But that is a sad story. I’m an electronics engineer without American experience. Now I’m a cab driver.
– Evet. Ama durum bir az üzücüdür. Ben Amerika’da deneyimi olmayan bir elektronik mühendisiyim. Şimdi taksi şöförü olarak çalışıyorum.

Jack: Don’t loose heart. Driving a cab is not what you have dreamed of. But if you have a good professional background, sooner или поздно найдете or later you will get a job in your special field. Do you have резюме?
– Umudunuzu kaybetmeyin. Taksi şöförlüğü sizin hayal ettiğiniz iş değil. Ama iyi bir profesyonel altyapınız varsa er geç uzman olduğunuz alanda iş bulursunuz. Özgeçmişiniz (CV) var mı?

Pamir: Yes

, I do. I have it with me.
– Evet. Yanımda.

Jack: Could you show it to me? I happened to work for the personnel department of a large company.
– Bana gösterir misiniz? Daha önce büyük bir şirketin insan kaynakları departmanında çalıştım.

Pamir: Here it is.
– İşte.

ingilizce özgeçmiş nasıl hazırlanmalıdır

Jack (reading the resume): That kind of resume won’t get you a high – level job. Major companies recieve about 300 resumes a week. They ignore 290 of them.
– (özgeçmişi okuyarak) Bu tarz bir özgeçmişle iyi seviyede bir iş bulamazsınız. Büyük şirketler haftada yaklaşık 300 özgeçmiş alırlar. Bunlardan 290 adedini görmezden gelirler.

Pamir: What’s the reason for it?
– Bunun sebebi nedir?

Jack: Many job hunters stress details that don’t count. In this resume of yours, these long Turkish words and names are rather confusing for American employer.
– Bir çok iş arayanlar gereksiz detaylara yer verirler. Senin özgeçmişinde yer alan bu uzun Türkçe isimler Amerikalı işverenlerin kafasını karıştırabilir.

Pamir: But my resume should reflect professional experience, shouldn’t it?
– Ama benim özgeçmişim profesyonel deneyimlerimi yansıtmalıdır, öyle değil mi?

Jack: Yes, of corse. You describe yourself as an electronics engineer. That’s not enough. No doubt, you have advanced knowledge. But what is your objective? What kind of position do you want? What abilities qualify you for a job as an electronics engineer with Manhatten Electronics to name just an example? You should tell about your strengths and experiences which will let you do that job. Your strengths should be given more space. Other information should be left out.
Evete, tabii. Kendinizi elektronik mühendisi olarak tanımlamışsınız. Ama bu yeterli değil. Şüphesiz sizin artı yönleriniz vardır. Ama sizin amacınız nedir? Hangi birimde çalışmak istiyorsunuz? Hangi üstün yetenekleriniz sizin örneğin Manhatten Electronics’de çalışmanız için nedendir. Siz bu işi yerine getirebilmek için güçlü yönleriniz ve deneyimleriniziden bahsetmelisiniz. Güçlü yönlerinize daha fazla yer verilmelisiniz. Diğer bilgiler boş bırakılmalıdır.

Pamir: Sometimes it’s rather difficult to decide what to stress and what to leave out.
– Bazen neyi vurgulayıp, neyi boş bırakacağınıza karar vermek zordur.

Jack: An employer’s main interest is in what you can do for the company. Include information that shows that you are the right kind of person for the job. Leave out anything that might give an employer reason for passing you by.
– İşvereni asıl ilgilendiren şirket için neler yapabileceğinizdir. Bu iş için doğru kişi olduğunu gösteren bilgiyi özgeçmişe dahil edin. İşverene sizden vazgeçmesi için neden verebilecek her şeyi hariç tutun.

Pamir: But what about the lack of American experience? That’s a serious obstacle to getting a job.
– Peki Amerika’da iş tecrübesi eksikliğine ne dersiniz. Bu ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir.

Jack: If the employer realizes that you are the right man for a particular position he will give you an appointment. I know quite a few foreigners who hold top positions. Write another kind of resume and show it to me.
– Eğer işveren aranan pozisyon için doğru kişi olduğuna karar verirse, sizi mülakata çağıracaktır. Ben iyi mevkilerde çalışan bir kaç yabancı tanıyorum. Başka bir özgeçmiş hazırlayıp bana gösterin.

Pamir: Thank you so much.
– Çok teşekkürler.

Jack: You are welcome. Call me as soon as your resume is ready.
– Rica ederim. Özgeçmişiniz hazır olur olmaz beni arayın.