İngilizce Ev Kredisi Alma Diyalogu

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (48 oy, ortalama: 3,50 en çok 5)
Loading...

Inquiring About a Co-Op Loan – Kooperatif Kredisi Alma Diyalogu

 

Serdar Tezil: Hello. I’m your customer. My name is Serdar Tezil. I’m come to ask you for some information of co-op loan policy.
– Merhaba. Ben müşterinizim. Adım Serdar Tezil. Kooperatif kredisi alma koşulları ile ilgili bilgi edinmeye geldim.

Bank clerk: How much would you like to borrow?
– Ne kadar (para) çekmek istiyorsunuz?

S.T.: 120.000 dollars.
– 120.000 dolar

Clerk: Presenty our bank offers adjustable interest rates for co-op. Fixed rates are offered only to home buyers.
– Şu anda bankamız kopperatif kredisi için değişken faiz oranları sunuyor. Sabit oranlar sadece ev alıcılarına sunulmaktadır.

S.T.: What is the difference between an adjustable rate and a fixed rate?
– Değişken bir oranla sabit bir oran arasındaki fark nedir?

Clerk: An adjustable rate mortgage is a loan wrete the interest may be adjusted according to prevailing market rates. If you apply for a co-op loan, your rate will be adjusted at the end of the year. Until the end of the year, you are locked into a specific rate. At the end of each year, the rate can be reassesed. Do you follow me?
– Değişken faizli kredide faiz geçerli piyasa fiyatlarına göre ayarlanır. Eğer kooperatif kredisi çekseniz faiz oranı yıl sonunda değişecektir. Yıl sonuna kadar belli bir oran sabit kalacaktır. Her yıl sonunda oran yenilenecektir. Beni anladınız mı?

S.T.: Yes

, I do. What about fixed rates?
– Evet. Peki ya sabit faizliler?

Clerk: A fixed rate mortgage is a loan where the interest rate remains the same for the entire term of the mortgage, for instance, 15 or 30 years.
– Sabit faizli kredide (mortgage) faizler tüm dönem boyunca sabit kalır. Örneğin 15 – 30 yıl boyunca.

Ev kredisi alma ingilizce - banka diyalogu

S.T.: What is the adjustable rate for a 120.000 dollar co-op loan?
– 120.000 dolarlık kooperatif kredisi için değişken faiz oranı kaçtır?

Clerk: 7.625%+2.25 points.
– %7.625%+2.25 puan.

S.T.: Could you explain to me what a point is?
– Puanın ne olduğunu bana açıklayabilir misiniz?

Clerk: A point is 1 percent of the amount you are borrowing.
– Bir puan borçlanma miktarının yüzde biridir.

S.T.: How much would 2.25 points be in my particular case?
– 2.25 puan ben durumumda ne kadar olacak?

Clerk: 2.25 points would equal 2.700 dollars. Once you are approved, you are locked into that rate.
– 2.25 puan 2.700 dolara eşit olur. Başvurunuz kabul edilince bu orana sabitlenirsiniz.

S.T.: Who approves my application?
– Başvurumu kim onaylayacak?

Clerk: The bank’s real estate department.
– Bankanın gayrimenkul departmanı.

S.T.: What information does the bank require for approving a co-op loan?
– Kooperatif kredisi başvurusunu onaylamak için bankanın ne gibi bilgilere ihtiyacı var?

Clerk: Your employer will have to verify your income. Besides you’ll have to submit a credit report. The bank will find out if there are any outstanding debts.
– İşvereniniz gelirinizi doğrulamak zorundadır. Bunun yanısıra kredi raporu sunmanız gerekecek. Bankanın herhangi bir ödenmemiş borcunu

S.T.: What proof of income is required if I am self-employed?
– Serbest meslek sahibi olduğumu nasıl kanıtlamam gerekir?

Clerk: A copy of your recent income tax return is required.
– En son gelir vergisi beyannamesinin bir kopyası gereklidir.

S.T.: Thank you very much for your detailed information.
– Detaylı bilgilendirme için teşekkür ederim.

Clerk: You are welcome.
– Rica ederim.

Taşıt Kredisi Araştırması – İngilizce Bankacılık Diyalogları

0

Zaman : 27-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 oy, ortalama: 4,00 en çok 5)
Loading...

Auto Loan (Inquiring) – Taşıt Kredisi Konusunda Bilgi Alma

 

Yasin Mali: Hello, I would like to ask you for some information about your auto loan policy.
– Merhaba, ben taşıt kredisi koşulları hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Bank clerk: Are you our bank’s customer?
Banka memuru: Bankamızın müşterisi misiniz?

Y.M.: Yes, I’m (shows his banking card). How much could I borrow?
– Evet (banka kartını gösterir). Kaç para çekebilirim?

Clerk: You can borrow up to 25.000 dollars.
– 25.000 dolara kadar kredi çekebilirsiniz.

Y.M.: I need only 10.000 dollars. Is there a down payment?
– Sadece 10.000 dolara ihtiyacım var. Peşinat gerekir mi?

Clerk: No down payment is required.
– Hiçbir peşinat talep edilmez.

Y.M.: What is the interest rate?
– Faiz oranı nedir?

Clerk: If you keep over 20.000 dollars in our bank, the interest rate is 10.9%.
– Eğer bizim bankada 20.000 doların üzerinde para tutarsanız, faiz oranı yüzde 10.9’dur.

Y.M.: I don’t keep that much on my account.
– Hesabımda o kadar para tutmuyorum.

Clerk: If you go under 20.000 dollars the interest rate for an auto loan is 11. 4%.
– 20.000 doların altında para tutuyorsanız taşıt kredisi için faiz yüzde 11.4’dür.

Y.M.: What about the term of an auto loan?
– Taşıt kredisinin süresi ne kadardır?

Clerk: The bank lends the money for five years. I guess you are going to buy a new car?
– Banka beş yıllığına kredi verir. Sanırım yeni bir araba almayı düşünüyorsunuz.

Y.M.: Yes, I am. But why are you asking that question?
– Evet. Neden bu soruyu soruyorsunuz?

Clerk: If a customer applies for a loan for buying a used car, he has to pay a higher interest rate – 13%. Such a loan has to be paid up in 48 months.
– Eğer müşteri kullanılmış araba satın almak için kredi çekerse, %13 gibi daha yüksek bir faiz oranı ödemek zorundadır. Böyle bir kredinin 48 ay içinde ödenmesi gerekir.

Y.M.: I see. As I told you, I need 10.000 dollars for buying a new car. Could you please tell me what’s the total I would have to pay up?
– Anlıyorum. Söylediğim gibi, yeni bir araba satın almak için bana 10.000 dolar gerekiyor. Toplam ne kadar ödemek zorunda kalacağımı söyleyebilir misiniz?

Clerk: Just a moment. If you borrow 10.000 dollars, your total payment amounts to 13.753 dollars. Life insurance is included.
– Bir dakika. Eğer 10.000 dolar çekerseniz, geri ödemeniz gereken tutar toplam 13.753 dolardır. Hayat sigortası dahildir.

Y.M.: Is life insurance mandatory?
– Hayat sigortası zorunlu mudur?

Clerk: Yes, it is.
– Evet

ingilizce taşıt kredisi - bankacılık diyalogları

Y.M.: And how much would my monthly payment be in case of a 10.000 dollar loan?
– 10.000 dolarlık kredi çekmem durumunda ayda ne kadar ödeyeceğim?

Clerk: 229 dollars.
– 229 dolar

Y.M.: Are my interest rate and monthly payment fixed for the full term of my loan?
– Faiz oranı ve aylık ödeme geri ödeme süresince sabit midir?

Clerk: Yes, they are. So you don’t have to worry about fluctuating interest rates.
– Evet. Böylece, faiz oranları dalgalanması konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Y.M.: One more question. Can I prepay my loan at any time without penalty?
– Bir soru daha. Ben ceza ödemeden herhangi bir zamanda benim kredim için ön ödeme yapabilir miyim?

Clerk: Absolutely.
– Kesinlikle.

Y.M.: Thank you very much for this information. Could I have a loan application for getting familiar with it?
– Bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Kredi formunu inceleme amaçlı alabilir miyim?

Clerk: Of course (passes an application to Y. M.).
– Tabii. (formu uzatır)

Y.M.: Thanks.
– Teşekkürler

generic levitra

İngilizce Çek Hesabı Açma

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (henüz oylanmadı)
Loading...

Opening A Checking Account – Çek Hesabı Açma (ingilizce banka diyalogları)

 

 • Clerk: Good afternoon. May I help you? – İyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim?
 • Vedat Mahir: Good afternoon. I’m here to open a checking account. My name is Vedat Mahir. My wife’s name is Nazire. – İyi günler. Ben bir çek hesabı açtırmak istiyorum. Benim adım Vedat Mahir. Eşimin adı Nazire.
 • Clerk: Do you want a joint account with your spouse? – Eşiniz ile ortak hesap mı istiyorsunuz?
 • V.M.: Yes, I do. Tell me about your checking account policy. Is there a minimum balance required? – Evet. Lütfen çek hesabı politikası hakkında bilgi verin. Minimum bakiye zorunluluğu var mı?
 • Clerk: If you open a checking account you are supposed to maintain an average daily balance of $1000. As long as you keep this average balance you won’t be charged for banking services. Should you fall below the 1-thousand-dollar limit, you would have to pay a service charge of $6 a month, and each of your transactions would be charged separately. – Çek hesabı açtırdığınızda günlük ortalama bakiyenin 1000 $ olarak tutulması gerekir. Ortalama bakiyenizi kouduğunuz sürece bankacılık işlemleri için ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Bakiyenizin bin dolarlık limitin altına düşmesi durumunda, aylık 6 dolar bir işlem ücreti ödemek zorunda kalacaksınız ve işlemleriniz ayrı ayrı ücrete tabi tutulacaktır.
 • V.M.: What is meant by transaction charge? – Kastetilen işlem ücreti nedir?
 • Clerk: You’ll have to pay 25 cents for each check made out by your spose or you, and also 25 cents for each cash withdrawal. But you can easily avoid paying these charges by maintaining one thousand dollars or more on your checking account. – Yazdığınız her çek için 25 cent ayrıca her para çekimi için 25 cent ödemeniz gerekir. Ama en az 1000 dolarlık hesap bakiyenizi korursanız bu masraflardan muaf olursunuz.
 • V.M.: I’d like to know how much interest you pay. – Ne kadar faiz ödediğinizi öğrenmek istiyorum.
 • Clerk: Interest is paid if your average daily balance is over 2500 dollars. Unless you fall below 2500 dollars, you’ll be paid 6 1/2% interest. We credit the interest you’ve earned automatically to your account. – Ortalama günlük bakiyenin 2.500 doların üzerinde olması durumunda size faiz ödenir. 2500 doların altına düşmediği sürece, %6 1/2 faiz ödemesi yapılır. Bu faizi otomatik olarak hesabınıza yatırırız.
 • V.M.: I would like to open a cheking account with a deposit of 1500 dollars. Is it okay? – Ben 1500 dolar yatırarak çek hesabı açtırmak istiyorum. Uygun mu?
 • Clerk: It is perfectly all right. You can order your check books after having filled out an application and your deposit ticket. – Çok iyi. Formunuzu ve para yatırma belgesini doldurduktan sonra çek defterinizi sipariş edebilirsiniz.
 • V.M.: (fills out application and deposit ticket): Is anything wrong? – (formu ve para yatırma belgesini doldurur): Yanlış bir şey var mı?
 • Clerk: Everything is correct. Now you can order your check books. – Her şey doğrudur. Şimdi çek defterlerinizi sipariş edebilirsiniz.
 • V.M.: I have a question. What are the preconditions for getting a credit card? – Bir sorum var. Kredi kartı almak için ön koşullar nelerdir?
 • Clerk: You must have an income of 15

  ,000 dollars or more. – Yıllık 15.000 dolar veya daha fazla bir gelire sahip olmanız gerekir.

 • V.M.: What proof of income will you accept? – Gelir kanıtı olarak nasıl bir belge kabul eder?
 • Clerk: Either your last pay stub or a copy of your tax return. As soon as we have the necessary information, credit cards will be available to you and your wife. – Son maaş bordronuz veya vergi beyannamesi kopyası. Biz gerekli bilgileri elde eder etmez, size ve eşinize kredi kartı hazırlayacağız.
 • V.M.: I appreciate your assistance. – Yardımınız için teşekkürler.

İngilizce Banka Diyalogları

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Banka
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 oy, ortalama: 3,67 en çok 5)
Loading...

Opening A Savings Account – Bankada Tasarruf Hesabı Açma (ingilizce banka diyalogları)

 

Clerk: Good morning. What can I do for you?
Memur: Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Vedat Nadir: Good morning. I would like to open a savings account. Could you explain your policy to me?
– İyi günler. Tasarruf hesabı açmak istiyorum. Bana kuralları anlatır mısınız?

Clerk: A small initial deposit is all it takes to open a savings account at our bank

Buy Cialis Professional UK

, but if you open your account with five hundred dollars or more and keep that much at all times, there is no service charge. If you fall below the 500 dollar limit, you will be charged five dollars a month.
– Bankamızda tasarruf hesabı açtırmak için az bir miktarda para yatırmak yeterlidir. Ama eğer en az 500 dolar yatırıp hesabınızda sürekli bu kadar para tutacaksanız, herhangi bir işlem ücreti ödemezsiniz. Eğer hesabınızdaki para 500 doların altına inerse aylık 5 dolar hesabınızdan kesilir.

V.N.:I’m not sure I understand what you’ve said about the five-hundred dollar limit. Could you explain that to me again?
– Beş yüz dolarlık limitle ilgili anlattıklarınızı anladığımdan emin değilim. Bunu bana tekrar izah eder misiniz?

Clerk: Of course. Our bank requires you to maintain a minimum balance of 500 dollars or more. Should your minimum balance fall below that amount
your account would be charged for 5 dollars a month.
– Tabii. Bankamız hesabınızda en az 500 dolar tutmanızı talep ediyor. Eğer hesap balansınız bu miktarın altına inerse hesabınızdan aylık 5 dolar kesilir.

V.N.: I see. That’s clear enough. One more question.
– Anlıyorum. Bu yeterince anlaşıldı. Bir sorum daha var.

İngilizce Banka Diyalogları

Clerk: Go ahead.
– Dinliyorum.

V.N.: How does the bank know what amount to use to figure out my balance?
– Banka benim hesap tutarımı nasıl anlıyor?

Clerk: Okay. That’s not difficult to understand. Our computor adds all the daily figures and then divides by the number of days in our statement period. That’s called your averige daily balance.
– Bunu anlamak zor değil. Bilgisayarlarımız günlük rakamları alıyor ve toplamı banka hesabınızın gün sayısına bölüyor. Sonuçta günlük ortala tutar elde ediliyor.

V.N.: May I ask you another question?
– Bir soru daha sorabilir miyim?

Clerk: I’ll be happy to answer your question.
– Sizin sorunuza cevap vermekten mutluluk duyarım.

V.N.: Could I get a banking card after opening an account?
– Hesap açtıktan sonra bir banka kartı alabilir miyim?

Clerk: When you open an account, you will be in touch with your money thanks to our machine services. Our machines can handle the most regular teller transactions. You can make deposits, cash withdrawals, and balance inquiries with your card. The machine is at work 24 hours a day, 7 days a week.
– Hesap açtırdıktan sonra bankamatikleri kullanarak hesabınızdaki paraya ulaşabilirsiniz. Onlar hemen hemen tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Kartınızı kullanarak para yatırabilir, çekebilir ve hesap tutarınızı öğrenebilirsiniz. Bankamatikler 24 saat haftanın 7 günü çalışırlar.

V.N.: Okay. I’ve made up my mind. I’d like to open a savings account with a deposit of one thousand dollars.
– Ramam. Ben kararımı verdim. Bin dolar tutarında bir tasarruf hesabı açtıracağım.

Clerk: Could you please fill out this application. Besides you need to write a deposit ticket for 1000 dollars. If you have any questions regarding the application, I’ll be glad to assist you.
– Lütfen bu formu doldurun. Bunun dışında 1000 dolarlık mevduat belgesini doldurmalısınız. Formu doldurmakla ilgili sorularınız olursa size yardımcı olabilirim.

V. N. (fills out application and deposit ticket).
(formu ve mevduat belgesini doldurur)

Clerk: Everything is correct. Here is your passbook. The bank will pay you 5 1/2% interest.
– Her şey doğrudur. Bu hesap cüzdanınız. Banka size % 5 1/2 faiz ödeyecek.

V.N.: Thank you for your assistance.
– Yardımınız için teşekkürler.

İngilizce Diyaloglar Blog

7

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 oy, ortalama: 3,00 en çok 5)
Loading...

İngilizce diyaloglar blogumuz hazırlanıyor….

ingilizce diyaloglar hakkında