İngilizce İş Mülakatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

0

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : İş Görüşmeleri
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 oy, ortalama: 4,75 en çok 5)
Loading...

Preparing For A Job Interview – İş Mülakatına Hazırlık

(ingilizce mülakatta sorulan sorular)

 

Jack: Now you have a reasonable resume. By reading it your potentional employer can see what abilities qualify you for a job as an electronics engineer. Your job objective is indicated. I hope you revised resume will lead to job interviews.
– Artık makul bir özgeçmişiniz var. Bunu okuyan işveren elektronik mühendisi işi için hangi yeteneklere sahip olduğunuzu görebilir. Ne iş yapmak istediğiniz belirtilmiştir. özgeçmişinde yaptığınız değişikliklerin iş mülakatlarına yol açacağını umuyorum.

Pamir: When thinking of an upcoming interview, I am really scared. My english is not good enough, and I don’t know how to behave when being interviewed.
– Mülakatı düşündüğümde ben gerçekten korkuyorum. İngilizcem yeterince iyi değil, mülakatta nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum.

Jack:Before going to the interview, try to get information about the company or the job you would like to get into. For example, if you have an interview at a large electronics firm, you will make a better impression when you are familiar with articles about that company. Doing anything well takes some information. That implies to job hunting too. Any good library has books which will tell you the names of companies in industries of interest to you, as well as the names of people representing those companies.
– Mülakata gitmeden önce ilgili şirket veya işle ilgili bilgi edinmeye çalışın. Eğer büyük bir elektron şirketine görüşmeye gidiyorsanız, şirket hakkında önceden bilgi edinerek iyi izlenim bırakabilirsiniz. Bir şeyler yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Bu iş aramalrını da kapsar. Her iyi kütüphanede ilgilendiğiniz şirket ve şirket çalışanları ile ilgili kitaplar bulabilirsiniz.

Pamir: You are perfectly right

online-pharmacy-uk.com

, Jack. But how can I overcome my nervousness?
– Siz kesinlikle haklısınız Jack. Ama bu gerginliği nasıl atlatırım?

Jack: If you are well informed your confidence is up. You are familiar with the American terminology in your field. You are an experienced specialist. People can tell when you are well prepared. You will be asked questions that you can answer easily. You won’t be nervous in an upcoming interview. Your best guide is to rely on your own common sense. There are, however, some common rules for the interviews.
– Eğer iyi bir bilgiye sahip olursanız kendinize daha fazla güveneceksiniz. Kendi alanınızda Amerikan terminolojisi konusunda bilgilisiniz. Siz deyeimli bir uzmansınız. Kişi iyi bir şekilde hazırlanmışsa diğerleri bunu hissedebilirler. Size kolayca cevaplayacağınız sorular yöneltecekler. Bir sonraki mülakatta gergin olmayacaksınız. Sağduyunuza güvenmek en doğrusu olacaktır. Ama mülakatlar için bazı genel kurallar mevcuttur.

Pamir: Could you give me some examples?
– Bana bazı örnekler verebilir misiniz?

Jack: When greeting the representative of the company, wait until he moves to shake hands. You should also wait until he offers you a seat.
– Şirket yetkilisi ile karşılaştığınızda selamlaşmak için ilk onun elini uzatmasını bekleyin. Size oturmanızı teklif etmeden oturmayın.

Pamir: But what about the usual questions people are asked in an interview?
– Peki genellikle mülakatta sorulan sorularla ilgili ne diyebilirsiniz?

 ingilizce mülakat soruları

Jack: The most common questions are, for instance: Why are you interested in joining our company? – Why do you feel qualified for this job?What do you know about the company?Do you enjoy working with others?Are you willing to work overtime?Tell me about your experience. What can I do for you?
– En çok karşılaşılan sorular, örneğin: Şirketimize katılmayı neden düşünüyorsunuz? Bu göreve kendinizi neden uygun görüyorsunuz? Şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz? Diğer insanlarla çalışmayı seviyor musunuz? Fazla mesai yapabilir misiniz? Deneyimlerinizden bahsedin. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Pamir: Are there any surprise questions?
– Herhangi sürpriz sorular olur mu?

Jack: You should anticipate questions as: Why should I hire you? – What are your three greatest strengths for this job?
– Şu şekilde sorular beklemeniz gerekir: Sizi bu işe neden alalım? Bu iş için en güçlü 3 özelliğiniz nedir?

Pamir: I see. These are rather tricky questions. Are there any topics I should avoid discussing with the interviewer?
– Anlıyorum. Bunlar oldukça zor sorulardır. Benim görüşmeci ile tartışmaktan kaçınmam gereken herhangi bir konu var mı?

Jack: In discussing your previos job, avoid criticizing former employers or fellow workers. Don’t discuss your personal, domestic or financial problems unless you are specifically asked about them.
– Önceki işinizden bahsederken, işveren ve çalışanları eleştirmekten kaçının. Özel, kişisel ve finansal sorunlarınızdan sorulmadıkça bahsetmeyin.

Pamir: If I am offered a job, is it appropriate to ask questions referring to the salary?
– İşe kabul edilirsem ücret konusunu sormam doğru olur mu?

Jack: Absolutely. You can state the salary you want, but not until the employer has introduced the subject.
– Kesinlikle. İstediğiniz ücreti belirtebilirsiniz, ama işverenin bu konuyu açmadığı sürece bahsetmeyin.

Pamir: I greatly appreciate your giving me this valuable information.
– Bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

İngilizce İş Görüşmesi Diyalogları: Telefon Görüşmeleri

0

Zaman : 25-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : İş Görüşmeleri
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 oy, ortalama: 3,67 en çok 5)
Loading...

Business Calls –  Telefonda İş Görüşmeleri (İş Aramaları)


Barış Ramazan:  Good morning (good afternoon). May I speak to Mr. Wood?
– Günaydın (iyi günler). Bay Wood ile görüşebilir miyim?

Secretary:  He is not in right now. Who is calling,please?
– Şimdi yerinde değildir. Kim arıyor?

B.R.:  This is Barış Ramazan. I have a letter from Mr. Wood asking me to call him for an interview appointment. He has my resume.
– Ben Barış Ramazan. Bay Wood bana mülakat görüşmesi için aramamı yazmış. Benim özgeçmişim onda var.

Secretary:  I see. Mr. Wood is out to lunch right now (in a meeting right now) but I expect him back very short.
– Anlıyorum. Bay Wood şu anda öğle yemeğindedir (toplantıdadır). Ama kısa sürede gelmesi gerekiyor.

B.R.:  At what time would you suggest that I call back?
– Onu tekrar hangi saatte aramamı önerirsiniz?

Secretary:  He usually gets back to the office about two o’clock. May be it would be better if I have him call you. What’s your telephone number?
– O genellikle ofise saat 2 gibi döner. Belki de sizi aramasını iletsem iyi olur. Telefon numaranız nedir?

B.R.:  (718) 459-3243.
– (718) 4593243.

Secretary: Thank you, Mr. Ramazan. As soon as he’s back, he will return your call.
– Teşekkürler Bay Ramazan. O geri döndüğünde sizi arayacaktır.

B.R.:  Thank you.
– Teşekkürler.

Secretary:  Good-bye.
– İyi günler.

ingilizce iş görüşmeleri diyalogları

Secretary:  Good morning (good afternoon). Could I speak to Pamir Olgun?
– Günaydın (iyi günler). Pamir Olgun ile konuşabilir miyim?

P.O.:  Speaking.
– Sizi dinliyorum.

Secretary:  This is Mary Thomas of Metro Data Control. I’m Mr. Dillon’s secretary. He’s interested in your letter and resume and would like to see you.
– Ben Metro Data Kontrol’den Mary Thomas. Bay Dillon’un sekreteriyim. O mektubunuzla ilgilendi ve sizinle görüşmek istiyor.

P.O.:  Fine. I would like very much to speak to him.
– Tamam. Ben kendisi ile konuşmayı çok isterim.

Secretary:  Let’s set up an interview appointment.
– Mülakat saatini kararlaştıralım.

P.O.:  Okay.
– Tamam

Secretary:  How about tomorrow at 10 A. M.?
– Yarın sabah 10’a ne dersiniz?

P.O.:  That’s Okay with me.
– Benim için uygundur.

Secretary:  We are located on 516 Fifth Avenue

kamagra pills

, 7th floor. Do you know how to get there?
– Biz 516 5. Cadde, 7. katta bulunmaktayız. Nasıl geleceğinizi biliyor musunuz?

P.O.:  Yes,I hope so. I guess I can take the F train. Where should I get off?
– Evet, sanırım. Ben F trenle gelebilirim sanırım. Nerede inmem gerekir?

Secretary:  You should get off at 42nd Street. From there you can walk. It will take you not more than five minutes to get to our place.
– 42. sokakta inmeniz gerekir. Oradan yürüyebilirsiniz. Bu en fazla 5 dakikanızı alacak.

P.O.:  Would you mind repeating the address?
– Adresi tekrarlar mısınız?

Secretary:  516 Fifth Avenue. 7th floor. Ask for personnel.
– 516 5. cadde. İnsan kaynaklarını sorun.

P.O.:  Thank you.
– Teşekkürler.

Secretary:  You are welcome. See you tomorrow morning.
– Rica ederim. Yarın sabah görüşürüz.

 

Useful Expressions – Yararlı İfadeler (ingilizce telefon cümleleri)

 

Do you follow me? – Beni duyuyor musunuz?
Are you with me? – Beni dinliyor musunuz?
Will you leave a message? – Mesaj bırakmak ister misiniz?
Can I take a message? – Mesajınızı alabilir miyim?
I’ll call you right back. – Ben sizi tekrar arayacağım.
There’s a telephone call for you. – Sizi arayan birisi var.
Don’t talk so fast. – Bu kadar hızlı konuşmayın.
May I use your telephone? – Telefonunuzu kullanabilir miyim?
Please dial again. – Lütfen numarayı tekrar çevirin.
Can you speak a bit louder? I can’t hear you. – Bir az daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Sizi duyamıyorum.
I’ll get it. – Ben telefona bakarım.
You have the wrong number. – Yanlış numara.
What number are you calling? – Hangi numarayı aradınız?
What number did you dial? – Hangi numarayı çevirdiniz?
What’s your extension? – Dahili numaranız kaçtır?
Please pick up the reciever. – Ahizeyi kaldırın lütfen.
I’m calling from a pay phone. – Ben telefon kulübesinden arıyorum.
Somebody has hung up. – Biri telefonu kapattı.
The telephone is out of order. – Telefon bozuktur.
My office number is… – İş numaram …
My home number is… – Ev numaram …
I’m returning your phone call. – Ben aramanıza cevap olarak arıyorum.

İngilizce Diyaloglar Blog

7

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 oy, ortalama: 3,00 en çok 5)
Loading...

İngilizce diyaloglar blogumuz hazırlanıyor….

ingilizce diyaloglar hakkında