İngilizce Beslenme Sorunları İle İlgili Diyalog

0

Zaman : 29-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Diğer
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (74 oy, ortalama: 3,82 en çok 5)
Loading...

Discussing Nutrition Problems – Beslenme Sorunları Tartışması

 

Simon: I’ve been living in this country for more than seven years, but I don’t yet understand why there is so much talk about nutrition as a growing sciense.
– Ben yedi yıldan fazladır bu ülkede yaşıyorum, ama beslenmeden bu kadar çok gelişen bir bilim gibi sözedilmesini anlayamıyorum.

Tom (his American friend): Americans want to be healthy. But most of us have no understanding of nutrition problems.
– (Onun Amerikalı arkadaşı): Amerikalılar sağlıklı olmak istiyorlar. Ama çoğumuzun beslenme sorunları hakkında hiç bilgisi yok.

Simon: Whenever I see my family doctor, he advises me to stick to a low cholesterol diet.
– Aile hekimimi her gördüğümde bana düşük kolestollü diyet öneriyor.

ingilizce beslenme sorunları tartışmasıTom: And do you follow his advice? – Onun tavsiyelerine uyuyor musun?

Simon: It’s hard to stick to a diet with my busy schedule.
– Benim bu yoğunlukta diyet yapmam çok zor.

Tom: For your health, it is very important to get a balanced diet.
– Sağlığın için, dengeli beslenme diyeti çok önemlidir.

Simon: What is a balanced diet?
– Dengeli beslenme diyeti nedir?

Tom: Adults can get a balanced diet by including foods from the four main food groups. These are: the milk group (milk, cheese, yogurt

, and other dairy foods); the meet group (meat, poultry, fish, eggs, and meat alternates such as beans, lentils, and nuts); the bread group (bread, cereals, noodles etc. ); and the vegetable and fruit group.
– Yetişkinler dört ana besin gruplarından gıdaları dahil ederek dengeli bir diyet yapabilirler. Bunlar: süt grubu (süt, peynir, yoğurt ve diğer süt ürünleri); et grubu (et, tavuk, balık, yumurta ve fasulye, mercimek ve fındık gibi et alternatifleri); ekmek grubu (ekmek, tahıllar, makarna vb) ve sebze – meyve grubu.

Simon: Can people who don’t eat meat or fish stay healthy?
– Et veya balık yemeden de insanlar sağlıklı kalabilirler mi?

Tom: Absolutely. By eating enough dairy foods and meat alternates, people can get essential proteins.
– Kesinlikle. Yeterince süt ürünleri ve et alternatifleri tüketerek, insanlar gerekli proteinleri alabilirler.

Simon: What about the nutritional value of canned vegetables that we buy at the supermarket?
– Peki ya süpermarketlerden aldığımız konserve sebzelerin besin değerleri?

Tom: The nutritional difference depends more on how vegetables are prepared than on whether they are bought fresh or canned.
– Besin değeri sebzelerin taze veya konserve olmasından çok nasıl hazırlandıklarına bağlıdır.

Simon: I wonder how knowledgeable you are. You could become a professional dietitian.
– Ne kadar bilgili olduğunu görüyorum. Profesyonel bir diyetisyen olabilirdin.

Tom: It’s just my hobby to read about food and health.
– Sadece gıda ve sağlık hakkında okumak benim hobimdir.

Simon: I was told to avoid such foods as bread or potatoes. What’s your view?
– Bana ekmek ve patates gibi gıdalardan uzak durmam söylendi. Senin görüşün nedir?

Tom: By avoiding bread and potatoes you cut out several B vitamins, vitamin C and other nutrients.
– Ekmek ve patatesten uzak durarak bazı B ve C vitaminleri ve diğer besinleri kesmiş olursun.

Simon: Are extra vitamin dosages useful?
– Ekstra vitamin almak yararlı mı?

Tom: You shouldn’t take more vitamins than the body needs.
– Vücudun ihtiyacından daha fazla vitamin alınmamalıdır.

Simon: Thank you for your valuable information.
– Değerli bilgiler için teşekkür ederim.

İngilizce Terzide – Ayakkabıcıda ve Diğer Diyaloglar

13

Zaman : 29-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Diğer
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (53 oy, ortalama: 3,62 en çok 5)
Loading...

Repairing Things – Tamirat İşleri

 

Diyalog 1: Ayakkabıcıda

A: I would like to have these shoes repaired. As you see, my heels are worn down.
– Ben bu ayakkabıları yaptırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi topukları kopmuş.

B: Yes, new heels are to be put on.
– Evet, yeni topuklar yapmak gerekecek.

A: Will you repair the shoes while I wait?
– Ben beklerken ayakkabıları tamir edebilir misiniz?

B: I’m very busy now. You can pick up your shoes tomorrow.
– Şimdi çok meşgulüm. Ayakkabıları yarın alabilirsiniz.

A: At what time?
– Saat kaçta?

B: Any time.
– Herhangi bir saatte.

A: How much will it cost?
– Ne kadara mal olacak?

B: Six dollars. What’s your name, please?
– Altı dolar. İsminiz lütfen.

A: Vedat Tezel.
– Vedat Tezel.

B: All right. Here’s your slip. You’ll pay tomorrow when getting the shoes.
– Tamam. İşte makbuzunuz. Yarın ayakkabıları alırken ödemeyi alırsınız.

A: Thank you.
– Teşekkürler.

*****

Diyalog 2. Terzide

ingilizce tamirci diyaloglarıVedat: Do you do alterations?

– Kıyafet tamiri işleri yapıyor musunuz.

Tailor: Yes, we do.
– Evet

V: I’d like to have these pants shortened.
– Ben bu pantolonu kısaltmak istiyorum.

T: All right. How many inches?
– Tamam. Kaç cm?

V: Not more than two.
– En fazla 2.

T: Would you try the pants on? I’d like to see them on you. Our fitting room is to the left.
– Pantalonu giyinebilir misiniz. Üzerinizde nasıl durduğunu görmek istiyorum. Soyunma odası sol taraftadır.

V: Okay. Just a minute.
– Tamam. Bir dakika.

T: (taking measurements)Two inches will be fine.
– (ölçüleri alıyor) 2 cm yeterli olacaktır.

V: When can I pick up the pants?
-Panatalonu ne zaman alabilirim?

T: They will be ready on Monday.
– Pazartesi günü hazır olacak.

*****

Diyalog 3. Fotoğrafçıda

Vladimir: Excuse me, is there a camera shop anywhere in this neighborhood?
– Affedersiniz. Buralarda fotoğrafçı var mı?

Passerby: Turn right at the next corner. There is a camera shop. You can’t miss it.
– Bir sonraki köşeden sağa dönün. Bir fotoğrafçı dükkanı var. Mutlaka görürsünüz.

V: Thanks.
– Teşekkürler.

V:(entering the camera shop): Good morning.
– (fotoğrafçı dükkanına girerek): Günaydın.

Saleswoman: Good morning. May I help you?
– Günaydın. Yardımcı olabilir miyim?

V: Yes

buy cheap kamagra oral jelly

, I’d like to have this film developed and printed.
– Bu filmi çıkartıp fotoğrafları bastırtmak istiyorum.

S: Okay. Anything else?
– Tamam. Başka bir şey?

V: Please give me two films for this camera.
– Bana bu kamera için iki film verin lütfen.

S: Here you are. Four dollars and 35 cents.
– Buyurun. Dört dolar 35 sent.

V: When will my pictures be ready?
– Resimlerim ne zaman hazır olacak?

S: It will take five days. Here’s your receipt.
– Beş gün sürecek. İşte makbuzunuz.

*****

Diyalog 4. Elektronik aletler

A: Do you repair shavers?
– Traş makinelerini tamir ediyor musunuz?

B: Yes, I do.
– Evet.

A: Okay. I’ve my shaver with me. Can you fix it?
– Tamam. İşte traş makinem. Bunu tamir edebilir misiniz?

B: When did you buy it?
– Ne zaman satın aldınız?

A: About five months ago.
– Beş ay önce.

B: Did you keep the guarantee?
– Garanti belgeniz var mı?

A: No, I didn’t. I lost it.
– Hayır, onu kaybettim.

B: Then I’ll have to charge you.
– O zaman ücret ödemeniz gerekecek.

A: How much will it cost?
– Ne kadara mal olacak?

B: That depends on what’s wrong with it.
– Bu yapılacak işleme bağlıdır.

A: I think the batteries are dead. They should be replaced.
– Ben pillerin ömrünün bittiğini düşünüyorum. Onların değiştirilmesi gerekir.

B: I’ve to check it. Could you come in tomorrow?
– Bunu kontrol etmeliyim. Yarın gelebilir misiniz?

A: All right.
– Tamam.

İngilizce Diyaloglar Blog

7

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 oy, ortalama: 3,00 en çok 5)
Loading...

İngilizce diyaloglar blogumuz hazırlanıyor….

ingilizce diyaloglar hakkında