İngilizce Postane Diyalogları

1

Zaman : 26-05-2011 | Yazar : Editor | Kategori : Postane
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 oy, ortalama: 4,50 en çok 5)
Loading...

At The Post Office –  Postanede (ingilizce postane diyalogları)

Barış:  Give me 100 first – class stamps, please.
– Lütfen bana 100 adet birinci sınıf posta pulu verin.

Clerk:  Here you are. That will be 25 dollars. Anything else?
– Buyurun. Hepsi 25 dolar. Başka bir isteğiniz?

B:  Yes, I want 20 airmail stamps for Europe.
– Evet, Avrupa için 20 uçak postası pulu istiyorum.

C:   Okay. Your total bill is 34 dollars.
– Tamam. Toplam hesap 34 dolardır.

B:   May I have a receipt?
– Makbuz alabilir miyim?

C:  Of course (gives B a receipt).
– Tabii (Barışa makbuz verir).

B:  I also need airmail labels.
– Bir de bana uçak postası etiketleri lazım.

C:  All right, sir.
– Tamam, efendim.

B:  One more question. I want to register this letter. Can I do it at your window?
– Bir soru daha. Ben bu mektubu taahhütlü yollamak istiyorum. Bunu sizin pencerede yapabilir miyiz?

C:   No. Go to the second window on your right.
– Hayır

, sağınızdaki ikinci pencereye gidin.

B:  – (at registry window). I want to send this letter by registered mail.
– (kayıt penceresinde). Bu mektubu taahhütlü olarak göndermek istiyorum.

C:  You have to fill out this form. Do you want a return receipt?
– Bu forumu doldurmanız gerekiyor. Teslim edildiğine dair geribildirim makbuzu almak istiyor musunuz?

B:  What is a return receipt?
– Bu geribildirim makbuzu nedir?

C:  The addressee signs a receipt when he recieves a registered letter or a package. This receipt is returned to you by airmail by the Post Office. A return receipt is your proof that the letter was delivered.
– Alıcı taahhütlü mektubu aldığında makbuzu imzalar. Bu makbuz uçak postası aracılığı ile postane tarafından size geri gönderilir. Bu makbuz mektubun teslim edildiğinin kanıtıdır.

B:  Okay. I would like to have a return receipt.
– Tamam. Makbuz iadesini istiyorum.

C:   Then you have to fill an additional form that looks like a post card. Come back to this window as soon as you have filled out the forms.
– O zaman kartpostal görünümlü bu ek formu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurup tekrar bu pencereye gelin.

ingilizce postane diyalogları

Barış:   I would like to mail this parcel by fourth class mail.
– Ben dördüncü sınıf posta yoluyla paketi göndermek istiyorum.

Clerk:  – What’s in the parcel?
Memur:  – Pakette ne var?

B:  – Nothing but books. The parcel should be mailed by books rate.
– Sadece kitaplar. Paketi kitap gönderim tarifesinden göndermek gerekir.

C:  – (weighs the parcel). Four pounds. It would cost $1.95.
– (paketi tartar) Dört pound. Bunun ücreti 1.95 dolardır.

B:  – How long does it take for a parcel to arrive in San Francisco?
– Paketin San Francisco’ya ulaşması ne kadar sürer?

C:  – Fourth class mail takes about 15 days to arrive.
– Dördüncü sınıf postanın ulaşması yaklaşık 15 gün sürer.

B: – Okay (pays for postage). I have a problem. I’ll be out of town next week. Can you hold my mail for me at the post office? I’ll pick it up when I get back.
– Tamam (posta ücretini öder). Benim bir sorunum var. Ben önümüzdeki hafta şehir dışında olacağım. Postalarımı postanede bekletebilir misiniz? Ben geri döndüğümde onları alırım.

C:  – Yes, we can do that. You have to fill out this form. Bring it back to me.
– Evet, bunu yapabiliriz. Bu formu doldurmanız gerekiyor. Bana geri getirin.

Expressions – Yararlı Kelimeler

express mail – acil posta
package, parcel – paket, kargo
slot – posta kutusu
air letter – hava postası
to insure a package – gönderiyi sigortalamak
addressee – alıcı
sender – gönderici